‫مبل     
Mebloj

-

la fotelo

‫صندلی راحتی

-

la lito

‫تخت

-

la litaĵo

‫روتختی

-

la librobretaro

‫قفسه کتاب

-

la tapiŝo

‫فرش

-

la seĝo

‫صندلی

-

la komodo

‫کُمُد

-

la lulilo

‫گهواره

-

la ŝranko

‫کُمُد

-

la kurteno

‫پرده

-

la ventumilo

‫پنکه

-

la mato

‫حصیر

-

la ludkradejo

‫تخت نرده دار

-

la balancoseĝo

‫صندلی گهواره ای

-

la monŝranko

‫گاو صنوق

-

la sidloko

‫صندلی

-

la breto

‫قفسه

-

la litotableto

‫میز عسلی

-

la sofo

‫کاناپه

-

la tabureto

‫صندلی

-

la tablo

‫میز

-

la tablo-lampo

‫چراغ رومیزی

-

la papera rubujo

‫سبد کاغذ باطله

-
la fotelo
‫صندلی راحتی

-
la lito
‫تخت

-
la litaĵo
‫روتختی

-
la librobretaro
‫قفسه کتاب

-
la tapiŝo
‫فرش

-
la seĝo
‫صندلی

-
la komodo
‫کُمُد

-
la lulilo
‫گهواره

-
la ŝranko
‫کُمُد

-
la kurteno
‫پرده

-
la vualkurteno
‫پرده

-
la skribotablo
‫میز

-
la ventumilo
‫پنکه

-
la mato
‫حصیر

-
la ludkradejo
‫تخت نرده دار

-
la balancoseĝo
‫صندلی گهواره ای

-
la monŝranko
‫گاو صنوق

-
la sidloko
‫صندلی

-
la breto
‫قفسه

-
la litotableto
‫میز عسلی

-
la sofo
‫کاناپه

-
la tabureto
‫صندلی

-
la tablo
‫میز

-
la tablo-lampo
‫چراغ رومیزی

-
la papera rubujo
‫سبد کاغذ باطله