‫دین     
Religio

-

la Pasko +

‫عید پاک

-

la paska ovo +

‫تخم مرغ عید پاک

-

la anĝelo +

‫فرشته

-

la sonorilo +

‫ناقوس

-

la biblio +

‫کتاب مقدس

-

la episkopo +

‫اسقف

-

la beno +

‫برکت

-

la budhismo +

‫بودیسم

-

la kristanismo +

‫مسیحیت

-

la kristnaska donaco +

‫هدیه کریسمس

-

la kristnaska arbo +

‫درخت کریسمس

-

la preĝejo +

‫کلیسا

-

la ĉerko +

‫تابوت

-

la kreado +

‫خلقت

-

la krucifikso +

‫صلیب عیسی

-

la diablo +

‫شیطان

-

la dio +

‫خدا

-

la hinduismo +

‫آیین هندو

-

la islamo +

‫اسلام

-

la judismo +

‫یهودیت

-

la meditado +

‫مراقبه

-

la mumio +

‫مومیایی

-

la islamano +

‫مسلمان

-

la papo +

‫پاپ

-

la preĝo +

‫نماز

-

la pastro +

‫کشیش

-

la religio +

‫دین

-

la diservo / la meso +

‫مراسم مذهبی

-

la sinagogo +

‫کنیسه

-

la templo +

‫معبد

-

la tombo +

‫مقبره

-
la Pasko
‫عید پاک

-
la paska ovo
‫تخم مرغ عید پاک

-
la anĝelo
‫فرشته

-
la sonorilo
‫ناقوس

-
la biblio
‫کتاب مقدس

-
la episkopo
‫اسقف

-
la beno
‫برکت

-
la budhismo
‫بودیسم

-
la kristanismo
‫مسیحیت

-
la kristnaska donaco
‫هدیه کریسمس

-
la kristnaska arbo
‫درخت کریسمس

-
la preĝejo
‫کلیسا

-
la ĉerko
‫تابوت

-
la kreado
‫خلقت

-
la krucifikso
‫صلیب عیسی

-
la diablo
‫شیطان

-
la dio
‫خدا

-
la hinduismo
‫آیین هندو

-
la islamo
‫اسلام

-
la judismo
‫یهودیت

-
la meditado
‫مراقبه

-
la mumio
‫مومیایی

-
la islamano
‫مسلمان

-
la papo
‫پاپ

-
la preĝo
‫نماز

-
la pastro
‫کشیش

-
la religio
‫دین

-
la diservo / la meso
‫مراسم مذهبی

-
la sinagogo
‫کنیسه

-
la templo
‫معبد

-
la tombo
‫مقبره