‫اتومبیل     
Aŭto

-

la aerfiltrilo +

‫فیلتر هوا

-

la paneo +

‫خرابی

-

la loĝaŭto +

‫ماشین کاروان

-

la aŭta baterio +

‫باتری اتومبیل

-

la infana seĝo +

‫صندلی بچّه

-

la domaĝo +

‫آسیب

-

la dizelo +

‫دیزل

-

la ellastubo +

‫لوله اگزوز

-

la pneŭa krevo +

‫لاستیک پنچر

-

la benzinstacio +

‫پمپ بنزین

-

la plenlumo +

‫چراغ

-

la kapoto +

‫کاپوت ماشین

-

la kriko +

‫جک

-

la benzinkruĉo +

‫قوطی ذخیره

-

la aŭtodetruejo +

‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-

la malantaŭo +

‫عقب

-

la malantaŭa lumo +

‫نور عقب

-

la retrospegulo +

‫آینه عقب

-

la veturo +

‫نقل

-

la radrango +

‫رینگ ماشین

-

la sparkilo +

‫شمع ماشین

-

la rotacinombrilo +

‫سرعت سنج

-

la monpuno +

‫جریمه

-

la pneŭo +

‫لاستیک

-

la aŭtotrena servo +

‫مکانیک سیار

-

la malnoveca aŭto +

‫اتومبیل قدیمی

-

la rado +

‫چرخ

-
la aerfiltrilo
‫فیلتر هوا

-
la paneo
‫خرابی

-
la loĝaŭto
‫ماشین کاروان

-
la aŭta baterio
‫باتری اتومبیل

-
la infana seĝo
‫صندلی بچّه

-
la domaĝo
‫آسیب

-
la dizelo
‫دیزل

-
la ellastubo
‫لوله اگزوز

-
la pneŭa krevo
‫لاستیک پنچر

-
la benzinstacio
‫پمپ بنزین

-
la plenlumo
‫چراغ

-
la kapoto
‫کاپوت ماشین

-
la kriko
‫جک

-
la benzinkruĉo
‫قوطی ذخیره

-
la aŭtodetruejo
‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-
la malantaŭo
‫عقب

-
la malantaŭa lumo
‫نور عقب

-
la retrospegulo
‫آینه عقب

-
la veturo
‫نقل

-
la radrango
‫رینگ ماشین

-
la sparkilo
‫شمع ماشین

-
la rotacinombrilo
‫سرعت سنج

-
la monpuno
‫جریمه

-
la pneŭo
‫لاستیک

-
la aŭtotrena servo
‫مکانیک سیار

-
la malnoveca aŭto
‫اتومبیل قدیمی

-
la rado
‫چرخ