‫معماری     
Arkitekturo

-

la arkitekturo +

‫معماری

-

la areno +

‫سالن سرپوشیده

-

la garbejo +

‫انبار کاه

-

la baroko +

‫باروک

-

la konstruŝtono +

‫بلوک

-

la brika domo +

‫خانه آجری

-

la ponto +

‫پل

-

la konstruaĵo +

‫ساختمان

-

la kastelo +

‫قلعه

-

la katedralo +

‫کلیسای جامع

-

la kolumno +

‫ستون

-

la konstruejo +

‫سایت ساختمان

-

la kupolo +

‫گنبد

-

la fasado +

‫نمای خارجی

-

la futbala stadiono +

‫استادیوم فوتبال

-

la burgo +

‫برج

-

la gablo +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

la pordego +

‫دروازه

-

la trabfaka domo +

‫خانه نیمه الوار

-

la lumturo +

‫فانوس دریایی

-

la monumento +

‫بنای تاریخی

-

la moskeo +

‫مسجد

-

la obelisko +

‫ابلیسک

-

la oficeja konstruaĵo +

‫ساختمان اداری

-

la tegmento +

‫سقف

-

la ruino +

‫خرابه

-

la skafaldo +

‫داربست

-

la ĉielskrapanto +

‫آسمان خراش

-

la pendoponto +

‫پل معلّق

-

la kahelo +

‫کاشی

-
la arkitekturo
‫معماری

-
la areno
‫سالن سرپوشیده

-
la garbejo
‫انبار کاه

-
la baroko
‫باروک

-
la konstruŝtono
‫بلوک

-
la brika domo
‫خانه آجری

-
la ponto
‫پل

-
la konstruaĵo
‫ساختمان

-
la kastelo
‫قلعه

-
la katedralo
‫کلیسای جامع

-
la kolumno
‫ستون

-
la konstruejo
‫سایت ساختمان

-
la kupolo
‫گنبد

-
la fasado
‫نمای خارجی

-
la futbala stadiono
‫استادیوم فوتبال

-
la burgo
‫برج

-
la gablo
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
la pordego
‫دروازه

-
la trabfaka domo
‫خانه نیمه الوار

-
la lumturo
‫فانوس دریایی

-
la monumento
‫بنای تاریخی

-
la moskeo
‫مسجد

-
la obelisko
‫ابلیسک

-
la oficeja konstruaĵo
‫ساختمان اداری

-
la tegmento
‫سقف

-
la ruino
‫خرابه

-
la skafaldo
‫داربست

-
la ĉielskrapanto
‫آسمان خراش

-
la pendoponto
‫پل معلّق

-
la kahelo
‫کاشی