‫مشاغل     
Ocupaciones

-

el arquitecto +

‫معمار

-

el astronauta +

‫فضانورد

-

el barbero +

‫آرایشگر

-

el herrero +

‫آهنگر

-

el boxeador +

‫بوکسور

-

el torero +

‫گاوباز

-

el burócrata +

‫بوروکرات

-

el viaje de negocios +

‫سفر کاری

-

el hombre de negocios +

‫تاجر

-

el carnicero +

‫قصّاب

-

el mecánico de coches +

‫مکانیک

-

el conserje +

‫سرایدار

-

la señora de la limpieza +

‫نظافت چی

-

el payaso +

‫دلقک

-

el compañero de trabajo +

‫همکار

-

el conductor +

‫رهبر ارکستر

-

el cocinero +

‫آشپز

-

el vaquero +

‫کابوی

-

el dentista +

‫دندانپزشک

-

el detective +

‫کارآگاه

-

el buceador +

‫غوّاص

-

el médico +

‫پزشک

-

el doctor +

‫دکتر

-

el electricista +

‫برق کار

-

la alumna +

‫دانش آموز

-

el bombero +

‫آتش نشان

-

el pescador +

‫ماهی گیر

-

el futbolista +

‫فوتبالیست

-

el gángster +

‫اوباش

-

el jardinero +

‫باغبان

-

el golfista +

‫گلف باز

-

el guitarrista +

‫گیتاریست

-

el cazador +

‫شکارچی

-

el decorador +

‫طراح داخلی

-

el juez +

‫قاضی

-

el kayakista +

‫کایاک ران

-

el mago +

‫شعبده باز

-

el alumno +

‫دانش آموز

-

el corredor de maratón +

‫دونده ماراتن

-

el músico +

‫نوازنده

-

la monja +

‫راهبه

-

la profesión +

‫حرفه

-

el oftalmólogo +

‫چشم پزشک

-

el óptico +

‫چشم پزشک

-

el pintor +

‫نقّاش

-

el repartidor de periódicos +

‫روزنامه فروش

-

el fotógrafo +

‫عکّاس

-

el pirata +

‫دزد دریایی

-

el fontanero +

‫لوله کش

-

el policía +

‫پلیس

-

el portero +

‫باربر

-

el prisionero +

‫زندانی

-

el secretario +

‫منشی

-

el espía +

‫جاسوس

-

el cirujano +

‫جرّاح

-

el maestro +

‫معلّم

-

el ladrón +

‫دزد

-

el camionero +

‫راننده کامیون

-

el desempleo +

‫بیکاری

-

la camarera +

‫گارسون

-

el limpiacristales +

‫نظافت چی پنجره

-

el trabajo +

‫کار

-

el obrero +

‫کارگر

-
el arquitecto
‫معمار

-
el astronauta
‫فضانورد

-
el barbero
‫آرایشگر

-
el herrero
‫آهنگر

-
el boxeador
‫بوکسور

-
el torero
‫گاوباز

-
el burócrata
‫بوروکرات

-
el viaje de negocios
‫سفر کاری

-
el hombre de negocios
‫تاجر

-
el carnicero
‫قصّاب

-
el mecánico de coches
‫مکانیک

-
el conserje
‫سرایدار

-
la señora de la limpieza
‫نظافت چی

-
el payaso
‫دلقک

-
el compañero de trabajo
‫همکار

-
el conductor
‫رهبر ارکستر

-
el cocinero
‫آشپز

-
el vaquero
‫کابوی

-
el dentista
‫دندانپزشک

-
el detective
‫کارآگاه

-
el buceador
‫غوّاص

-
el médico
‫پزشک

-
el doctor
‫دکتر

-
el electricista
‫برق کار

-
la alumna
‫دانش آموز

-
el bombero
‫آتش نشان

-
el pescador
‫ماهی گیر

-
el futbolista
‫فوتبالیست

-
el gángster
‫اوباش

-
el jardinero
‫باغبان

-
el golfista
‫گلف باز

-
el guitarrista
‫گیتاریست

-
el cazador
‫شکارچی

-
el decorador
‫طراح داخلی

-
el juez
‫قاضی

-
el kayakista
‫کایاک ران

-
el mago
‫شعبده باز

-
el alumno
‫دانش آموز

-
el corredor de maratón
‫دونده ماراتن

-
el músico
‫نوازنده

-
la monja
‫راهبه

-
la profesión
‫حرفه

-
el oftalmólogo
‫چشم پزشک

-
el óptico
‫چشم پزشک

-
el pintor
‫نقّاش

-
el repartidor de periódicos
‫روزنامه فروش

-
el fotógrafo
‫عکّاس

-
el pirata
‫دزد دریایی

-
el fontanero
‫لوله کش

-
el policía
‫پلیس

-
el portero
‫باربر

-
el prisionero
‫زندانی

-
el secretario
‫منشی

-
el espía
‫جاسوس

-
el cirujano
‫جرّاح

-
el maestro
‫معلّم

-
el ladrón
‫دزد

-
el camionero
‫راننده کامیون

-
el desempleo
‫بیکاری

-
la camarera
‫گارسون

-
el limpiacristales
‫نظافت چی پنجره

-
el trabajo
‫کار

-
el obrero
‫کارگر