‫گیاهان     
Plantas

-

el bambú +

‫بامبو

-

la flor +

‫شکوفه

-

el ramo de flores +

‫دسته گل

-

la rama +

‫شاخه

-

el brote +

‫غنچه

-

el cactus +

‫کاکتوس

-

el trébol +

‫گل شبدر چه

-

la piña +

‫مخروط

-

el aciano +

‫گل گندم

-

el azafrán +

‫زعفران

-

el narciso +

‫نرگس

-

la margarita +

‫گل مروارید

-

el diente de león +

‫قاصدک

-

la flor +

‫گل

-

el follaje +

‫شاخ و برگ

-

el grano +

‫دانه

-

la hierba +

‫چمن

-

el crecimiento +

‫رشد

-

el jacinto +

‫سنبل

-

el césped +

‫چمن

-

el lirio +

‫سوسن سفید

-

la linaza +

‫تخم بزرک

-

el champiñón +

‫قارچ

-

el olivo +

‫درخت زیتون

-

la palmera +

‫درخت خرما

-

el pensamiento +

‫بنفشه سه رنگ

-

el durazno +

‫درخت هلو

-

la planta +

‫گیاه

-

la amapola +

‫خشخاش

-

la raíz +

‫ریشه

-

la rosa +

‫گل رز

-

la semilla +

‫بذر

-

la campanilla de invierno +

‫گل برف

-

el girasol +

‫گل آفتاب گردان

-

la espina +

‫خار

-

el tronco +

‫تنه

-

el tulipán +

‫گل لاله

-

el lirio de agua +

‫نیلوفر آبی

-

el trigo +

‫گندم

-
el bambú
‫بامبو

-
la flor
‫شکوفه

-
el ramo de flores
‫دسته گل

-
la rama
‫شاخه

-
el brote
‫غنچه

-
el cactus
‫کاکتوس

-
el trébol
‫گل شبدر چه

-
la piña
‫مخروط

-
el aciano
‫گل گندم

-
el azafrán
‫زعفران

-
el narciso
‫نرگس

-
la margarita
‫گل مروارید

-
el diente de león
‫قاصدک

-
la flor
‫گل

-
el follaje
‫شاخ و برگ

-
el grano
‫دانه

-
la hierba
‫چمن

-
el crecimiento
‫رشد

-
el jacinto
‫سنبل

-
el césped
‫چمن

-
el lirio
‫سوسن سفید

-
la linaza
‫تخم بزرک

-
el champiñón
‫قارچ

-
el olivo
‫درخت زیتون

-
la palmera
‫درخت خرما

-
el pensamiento
‫بنفشه سه رنگ

-
el durazno
‫درخت هلو

-
la planta
‫گیاه

-
la amapola
‫خشخاش

-
la raíz
‫ریشه

-
la rosa
‫گل رز

-
la semilla
‫بذر

-
la campanilla de invierno
‫گل برف

-
el girasol
‫گل آفتاب گردان

-
la espina
‫خار

-
el tronco
‫تنه

-
el tulipán
‫گل لاله

-
el lirio de agua
‫نیلوفر آبی

-
el trigo
‫گندم