‫مصالح     
Materiales

-

el latón

‫برنج

-

el cemento

‫سیمان

-

la cerámica

‫سرامیک

-

la tela

‫پارچه

-

la tela

‫پارچه

-

el algodón

‫پنبه

-

el cristal

‫بلور

-

la suciedad

‫کثیفی

-

el cuero

‫چرم

-

el metal

‫فلز

-

el aceite

‫نفت

-

el polvo

‫پودر

-

la sal

‫نمک

-

la chatarra

‫قراضه

-

la plata

‫نقره

-

la piedra

‫سنگ

-

la paja

‫کاه

-

la madera

‫چوب

-

la lana

‫پشم

-
el latón
‫برنج

-
el cemento
‫سیمان

-
la cerámica
‫سرامیک

-
la tela
‫پارچه

-
la tela
‫پارچه

-
el algodón
‫پنبه

-
el cristal
‫بلور

-
la suciedad
‫کثیفی

-
el pegamento
‫چسب

-
el cuero
‫چرم

-
el metal
‫فلز

-
el aceite
‫نفت

-
el polvo
‫پودر

-
la sal
‫نمک

-
la arena
‫شن

-
la chatarra
‫قراضه

-
la plata
‫نقره

-
la piedra
‫سنگ

-
la paja
‫کاه

-
la madera
‫چوب

-
la lana
‫پشم