‫مصالح     
Materiales

-

el latón +

‫برنج

-

el cemento +

‫سیمان

-

la cerámica +

‫سرامیک

-

la tela +

‫پارچه

-

la tela +

‫پارچه

-

el algodón +

‫پنبه

-

el cristal +

‫بلور

-

la suciedad +

‫کثیفی

-

el pegamento +

‫چسب

-

el cuero +

‫چرم

-

el metal +

‫فلز

-

el aceite +

‫نفت

-

el polvo +

‫پودر

-

la sal +

‫نمک

-

la arena +

‫شن

-

la chatarra +

‫قراضه

-

la plata +

‫نقره

-

la piedra +

‫سنگ

-

la paja +

‫کاه

-

la madera +

‫چوب

-

la lana +

‫پشم

-
el latón
‫برنج

-
el cemento
‫سیمان

-
la cerámica
‫سرامیک

-
la tela
‫پارچه

-
la tela
‫پارچه

-
el algodón
‫پنبه

-
el cristal
‫بلور

-
la suciedad
‫کثیفی

-
el pegamento
‫چسب

-
el cuero
‫چرم

-
el metal
‫فلز

-
el aceite
‫نفت

-
el polvo
‫پودر

-
la sal
‫نمک

-
la arena
‫شن

-
la chatarra
‫قراضه

-
la plata
‫نقره

-
la piedra
‫سنگ

-
la paja
‫کاه

-
la madera
‫چوب

-
la lana
‫پشم