‫سلامت     
Salud

-

la ambulancia +

‫آمبولانس

-

el vendaje +

‫پانسمان

-

el nacimiento +

‫تولّد

-

la presión arterial +

‫فشار خون

-

la higiene personal +

‫بهداشت بدن

-

el resfriado +

‫التهاب بینی

-

la crema +

‫کِرِم

-

la muleta +

‫عصا

-

el chequeo +

‫معاینه

-

el agotamiento +

‫خستگی

-

la mascarilla facial +

‫ماسک صورت

-

el botiquín de emergencia +

‫جعبه کمک های اولیه

-

la curación +

‫شفا

-

la salud +

‫سلامت

-

el audífono +

‫سمعک

-

el hospital +

‫بیمارستان

-

la inyección +

‫تزریق

-

la lesión +

‫جراحت

-

el maquillaje +

‫آرایش

-

el masaje +

‫ماساژ

-

la medicina +

‫پزشکی

-

el medicamento +

‫دارو

-

el mortero +

‫هاون

-

el protector bucal +

‫دهانه

-

el cortaúñas +

‫ناخن گیر

-

la obesidad +

‫اضافه وزن

-

la operación +

‫عمل جراحی

-

el dolor +

‫درد

-

el perfume +

‫عطر

-

la pastilla +

‫قرص

-

el embarazo +

‫بارداری

-

la maquinilla de afeitar +

‫ریش تراش

-

el afeitado +

‫تراش ریش

-

la brocha de afeitar +

‫فرچه

-

el sueño +

‫خواب

-

el fumador +

‫سیگاری

-

la prohibición de fumar +

‫ممنوعیت استعمال دخانیات

-

el protector solar +

‫کرم ضد آفتاب

-

el hisopo +

‫پنبه گوش پاک کن

-

el cepillo de dientes +

‫مسواک

-

la pasta de dientes +

‫خمیر دندان

-

el palillo de dientes +

‫خلال دندان

-

la víctima +

‫قربانی

-

la báscula de baño +

‫ترازو

-

la silla de ruedas +

‫صندلی چرخدار

-
la ambulancia
‫آمبولانس

-
el vendaje
‫پانسمان

-
el nacimiento
‫تولّد

-
la presión arterial
‫فشار خون

-
la higiene personal
‫بهداشت بدن

-
el resfriado
‫التهاب بینی

-
la crema
‫کِرِم

-
la muleta
‫عصا

-
el chequeo
‫معاینه

-
el agotamiento
‫خستگی

-
la mascarilla facial
‫ماسک صورت

-
el botiquín de emergencia
‫جعبه کمک های اولیه

-
la curación
‫شفا

-
la salud
‫سلامت

-
el audífono
‫سمعک

-
el hospital
‫بیمارستان

-
la inyección
‫تزریق

-
la lesión
‫جراحت

-
el maquillaje
‫آرایش

-
el masaje
‫ماساژ

-
la medicina
‫پزشکی

-
el medicamento
‫دارو

-
el mortero
‫هاون

-
el protector bucal
‫دهانه

-
el cortaúñas
‫ناخن گیر

-
la obesidad
‫اضافه وزن

-
la operación
‫عمل جراحی

-
el dolor
‫درد

-
el perfume
‫عطر

-
la pastilla
‫قرص

-
el embarazo
‫بارداری

-
la maquinilla de afeitar
‫ریش تراش

-
el afeitado
‫تراش ریش

-
la brocha de afeitar
‫فرچه

-
el sueño
‫خواب

-
el fumador
‫سیگاری

-
la prohibición de fumar
‫ممنوعیت استعمال دخانیات

-
el protector solar
‫کرم ضد آفتاب

-
el hisopo
‫پنبه گوش پاک کن

-
el cepillo de dientes
‫مسواک

-
la pasta de dientes
‫خمیر دندان

-
el palillo de dientes
‫خلال دندان

-
la víctima
‫قربانی

-
la báscula de baño
‫ترازو

-
la silla de ruedas
‫صندلی چرخدار