‫اتومبیل     
Coche

-

el filtro de aire +

‫فیلتر هوا

-

la avería +

‫خرابی

-

la autocaravana +

‫ماشین کاروان

-

la batería del coche +

‫باتری اتومبیل

-

el asiento para niños +

‫صندلی بچّه

-

el daño +

‫آسیب

-

el diésel +

‫دیزل

-

el tubo de escape +

‫لوله اگزوز

-

el pinchazo +

‫لاستیک پنچر

-

la estación de servicio +

‫پمپ بنزین

-

el faro +

‫چراغ

-

el capó +

‫کاپوت ماشین

-

el gato +

‫جک

-

el bidón de gasolina +

‫قوطی ذخیره

-

el desguace +

‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-

la parte trasera +

‫عقب

-

la luz trasera +

‫نور عقب

-

el espejo retrovisor +

‫آینه عقب

-

el viaje +

‫نقل

-

la llanta +

‫رینگ ماشین

-

la bujía +

‫شمع ماشین

-

el tacómetro +

‫سرعت سنج

-

el billete +

‫جریمه

-

el neumático +

‫لاستیک

-

el servicio de remolque +

‫مکانیک سیار

-

el coche de época +

‫اتومبیل قدیمی

-

la rueda +

‫چرخ

-
el filtro de aire
‫فیلتر هوا

-
la avería
‫خرابی

-
la autocaravana
‫ماشین کاروان

-
la batería del coche
‫باتری اتومبیل

-
el asiento para niños
‫صندلی بچّه

-
el daño
‫آسیب

-
el diésel
‫دیزل

-
el tubo de escape
‫لوله اگزوز

-
el pinchazo
‫لاستیک پنچر

-
la estación de servicio
‫پمپ بنزین

-
el faro
‫چراغ

-
el capó
‫کاپوت ماشین

-
el gato
‫جک

-
el bidón de gasolina
‫قوطی ذخیره

-
el desguace
‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-
la parte trasera
‫عقب

-
la luz trasera
‫نور عقب

-
el espejo retrovisor
‫آینه عقب

-
el viaje
‫نقل

-
la llanta
‫رینگ ماشین

-
la bujía
‫شمع ماشین

-
el tacómetro
‫سرعت سنج

-
el billete
‫جریمه

-
el neumático
‫لاستیک

-
el servicio de remolque
‫مکانیک سیار

-
el coche de época
‫اتومبیل قدیمی

-
la rueda
‫چرخ