‫هنر     
Artes

-

los aplausos +

‫تشویق

-

el arte +

‫هنر

-

la reverencia +

‫تعظیم

-

la brocha +

‫قلم‌مو

-

el libro para colorear +

‫کتاب رنگ آمیزی

-

la bailadora +

‫رقصنده

-

el dibujo +

‫طراحی

-

la galería +

‫گالری

-

la vidriera +

‫پنجره شیشه ای

-

el graffiti +

‫نوشته دیواری

-

la artesanía +

‫صنایع دستی

-

el mosaico +

‫موزاییک

-

el mural +

‫نقاشی دیواری

-

el museo +

‫موزه

-

la representación +

‫به صحنه بردن

-

el dibujo +

‫تصویر

-

el poema +

‫شعر

-

la escultura +

‫مجسّمه

-

la canción +

‫آهنگ

-

la estatua +

‫مجسّمه

-

la acuarela +

‫آبرنگ

-
los aplausos
‫تشویق

-
el arte
‫هنر

-
la reverencia
‫تعظیم

-
la brocha
‫قلم‌مو

-
el libro para colorear
‫کتاب رنگ آمیزی

-
la bailadora
‫رقصنده

-
el dibujo
‫طراحی

-
la galería
‫گالری

-
la vidriera
‫پنجره شیشه ای

-
el graffiti
‫نوشته دیواری

-
la artesanía
‫صنایع دستی

-
el mosaico
‫موزاییک

-
el mural
‫نقاشی دیواری

-
el museo
‫موزه

-
la representación
‫به صحنه بردن

-
el dibujo
‫تصویر

-
el poema
‫شعر

-
la escultura
‫مجسّمه

-
la canción
‫آهنگ

-
la estatua
‫مجسّمه

-
la acuarela
‫آبرنگ