‫شهر     
Ciudad

-

el aeropuerto

‫فرودگاه

-

el edificio de viviendas

‫منزل مسکونی

-

el banco

‫بانک

-

la gran ciudad

‫شهر بزرگ

-

el carril bici

‫مسیر دوچرخه

-

el puerto deportivo

‫بندر قایق

-

la capital

‫پایتخت

-

el carillón

‫آهنگ ناقوس

-

el cementerio

‫گورستان

-

el cine

‫سینما

-

la ciudad

‫شهر

-

el mapa de la ciudad

‫نقشه شهر

-

el crimen

‫جرم

-

la manifestación

‫تظاهرات

-

la feria

‫نمایشگاه

-

el cuerpo de bomberos

‫آتش‌نشانی

-

la fuente

‫چشمه

-

la basura

‫زباله

-

el puerto

‫بندر

-

el hotel

‫هتل

-

la boca de riego

‫شیر آتش نشانی

-

el buzón de correo

‫صندوق پستی

-

el barrio

‫محلّه

-

la luz de neón

‫نور نئون

-

el club nocturno

‫کلوپ شبانه

-

el casco antiguo

‫قسمت قدیمی شهر

-

la ópera

‫اپرا

-

el parque

‫پارک

-

el estacionamiento

‫پارکینگ

-

la cabina teléfonica

‫باجه تلفن

-

la prisión

‫زندان

-

el pub

‫میخانه

-

los lugares de interés

‫جاذبه‌های گردشگری

-

la farola

‫چراغ

-

la oficina de turismo

‫آژانس گردشگری

-

la torre

‫برج

-

el túnel

‫تونل

-

el vehículo

‫وسیله نقلیه

-

el pueblo

‫روستا

-

el depósito de agua

‫برج مخزن آب

-
el aeropuerto
‫فرودگاه

-
el edificio de viviendas
‫منزل مسکونی

-
el banco
‫بانک

-
la gran ciudad
‫شهر بزرگ

-
el carril bici
‫مسیر دوچرخه

-
el puerto deportivo
‫بندر قایق

-
la capital
‫پایتخت

-
el carillón
‫آهنگ ناقوس

-
el cementerio
‫گورستان

-
el cine
‫سینما

-
la ciudad
‫شهر

-
el mapa de la ciudad
‫نقشه شهر

-
el crimen
‫جرم

-
la manifestación
‫تظاهرات

-
la feria
‫نمایشگاه

-
el cuerpo de bomberos
‫آتش‌نشانی

-
la fuente
‫چشمه

-
la basura
‫زباله

-
el puerto
‫بندر

-
el hotel
‫هتل

-
la boca de riego
‫شیر آتش نشانی

-
el punto de referencia
‫نشان

-
el buzón de correo
‫صندوق پستی

-
el barrio
‫محلّه

-
la luz de neón
‫نور نئون

-
el club nocturno
‫کلوپ شبانه

-
el casco antiguo
‫قسمت قدیمی شهر

-
la ópera
‫اپرا

-
el parque
‫پارک

-
el banco del parque
‫نیمکت

-
el estacionamiento
‫پارکینگ

-
la cabina teléfonica
‫باجه تلفن

-
el código postal (CP)
‫کد پستی

-
la prisión
‫زندان

-
el pub
‫میخانه

-
los lugares de interés
‫جاذبه‌های گردشگری

-
el horizonte
‫افق

-
la farola
‫چراغ

-
la oficina de turismo
‫آژانس گردشگری

-
la torre
‫برج

-
el túnel
‫تونل

-
el vehículo
‫وسیله نقلیه

-
el pueblo
‫روستا

-
el depósito de agua
‫برج مخزن آب