‫شهر     
Ciudad

-

el aeropuerto +

‫فرودگاه

-

el edificio de viviendas +

‫منزل مسکونی

-

el banco +

‫بانک

-

la gran ciudad +

‫شهر بزرگ

-

el carril bici +

‫مسیر دوچرخه

-

el puerto deportivo +

‫بندر قایق

-

la capital +

‫پایتخت

-

el carillón +

‫آهنگ ناقوس

-

el cementerio +

‫گورستان

-

el cine +

‫سینما

-

la ciudad +

‫شهر

-

el mapa de la ciudad +

‫نقشه شهر

-

el crimen +

‫جرم

-

la manifestación +

‫تظاهرات

-

la feria +

‫نمایشگاه

-

el cuerpo de bomberos +

‫آتش‌نشانی

-

la fuente +

‫چشمه

-

la basura +

‫زباله

-

el puerto +

‫بندر

-

el hotel +

‫هتل

-

la boca de riego +

‫شیر آتش نشانی

-

el punto de referencia +

‫نشان

-

el buzón de correo +

‫صندوق پستی

-

el barrio +

‫محلّه

-

la luz de neón +

‫نور نئون

-

el club nocturno +

‫کلوپ شبانه

-

el casco antiguo +

‫قسمت قدیمی شهر

-

la ópera +

‫اپرا

-

el parque +

‫پارک

-

el banco del parque +

‫نیمکت

-

el estacionamiento +

‫پارکینگ

-

la cabina teléfonica +

‫باجه تلفن

-

el código postal (CP) +

‫کد پستی

-

la prisión +

‫زندان

-

el pub +

‫میخانه

-

los lugares de interés +

‫جاذبه‌های گردشگری

-

el horizonte +

‫افق

-

la farola +

‫چراغ

-

la oficina de turismo +

‫آژانس گردشگری

-

la torre +

‫برج

-

el túnel +

‫تونل

-

el vehículo +

‫وسیله نقلیه

-

el pueblo +

‫روستا

-

el depósito de agua +

‫برج مخزن آب

-
el aeropuerto
‫فرودگاه

-
el edificio de viviendas
‫منزل مسکونی

-
el banco
‫بانک

-
la gran ciudad
‫شهر بزرگ

-
el carril bici
‫مسیر دوچرخه

-
el puerto deportivo
‫بندر قایق

-
la capital
‫پایتخت

-
el carillón
‫آهنگ ناقوس

-
el cementerio
‫گورستان

-
el cine
‫سینما

-
la ciudad
‫شهر

-
el mapa de la ciudad
‫نقشه شهر

-
el crimen
‫جرم

-
la manifestación
‫تظاهرات

-
la feria
‫نمایشگاه

-
el cuerpo de bomberos
‫آتش‌نشانی

-
la fuente
‫چشمه

-
la basura
‫زباله

-
el puerto
‫بندر

-
el hotel
‫هتل

-
la boca de riego
‫شیر آتش نشانی

-
el punto de referencia
‫نشان

-
el buzón de correo
‫صندوق پستی

-
el barrio
‫محلّه

-
la luz de neón
‫نور نئون

-
el club nocturno
‫کلوپ شبانه

-
el casco antiguo
‫قسمت قدیمی شهر

-
la ópera
‫اپرا

-
el parque
‫پارک

-
el banco del parque
‫نیمکت

-
el estacionamiento
‫پارکینگ

-
la cabina teléfonica
‫باجه تلفن

-
el código postal (CP)
‫کد پستی

-
la prisión
‫زندان

-
el pub
‫میخانه

-
los lugares de interés
‫جاذبه‌های گردشگری

-
el horizonte
‫افق

-
la farola
‫چراغ

-
la oficina de turismo
‫آژانس گردشگری

-
la torre
‫برج

-
el túnel
‫تونل

-
el vehículo
‫وسیله نقلیه

-
el pueblo
‫روستا

-
el depósito de agua
‫برج مخزن آب