‫هوا     
Tiempo

-

el barómetro +

‫هواسنج

-

la nube +

‫ابر

-

el frío +

‫سرما

-

la luna creciente +

‫هلال

-

la oscuridad +

‫تاریکی

-

la sequía +

‫خشکسالی

-

la tierra +

‫زمین

-

la niebla +

‫مِه

-

la helada +

‫یخبندان

-

el hielo +

‫یخبندان

-

el calor +

‫گرما

-

el huracán +

‫گردباد

-

el carámbano +

‫قندیل

-

el relámpago +

‫صاعقه

-

el meteoro +

‫شهاب سنگ

-

la luna +

‫ماه

-

el arco iris +

‫رنگین کمان

-

la gota +

‫قطره باران

-

la nieve +

‫برف

-

el copo de nieve +

‫دانه برف

-

el muñeco de nieve +

‫آدم برفی

-

la estrella +

‫ستاره

-

la tormenta +

‫طوفان

-

la marejada ciclónica +

‫طوفان

-

el sol +

‫خورشید

-

el rayo de sol +

‫پرتو افتاب

-

la puesta de sol +

‫پستاب

-

el termómetro +

‫دماسنج

-

la tormenta eléctrica +

‫رعد و برق

-

el crepúsculo +

‫شفق

-

el tiempo +

‫آب و هوا

-

la humedad +

‫رطوبت

-

el viento +

‫باد

-
el barómetro
‫هواسنج

-
la nube
‫ابر

-
el frío
‫سرما

-
la luna creciente
‫هلال

-
la oscuridad
‫تاریکی

-
la sequía
‫خشکسالی

-
la tierra
‫زمین

-
la niebla
‫مِه

-
la helada
‫یخبندان

-
el hielo
‫یخبندان

-
el calor
‫گرما

-
el huracán
‫گردباد

-
el carámbano
‫قندیل

-
el relámpago
‫صاعقه

-
el meteoro
‫شهاب سنگ

-
la luna
‫ماه

-
el arco iris
‫رنگین کمان

-
la gota
‫قطره باران

-
la nieve
‫برف

-
el copo de nieve
‫دانه برف

-
el muñeco de nieve
‫آدم برفی

-
la estrella
‫ستاره

-
la tormenta
‫طوفان

-
la marejada ciclónica
‫طوفان

-
el sol
‫خورشید

-
el rayo de sol
‫پرتو افتاب

-
la puesta de sol
‫پستاب

-
el termómetro
‫دماسنج

-
la tormenta eléctrica
‫رعد و برق

-
el crepúsculo
‫شفق

-
el tiempo
‫آب و هوا

-
la humedad
‫رطوبت

-
el viento
‫باد