‫خرید     
Compras

-

la panadería +

‫نانوایی

-

el código de barras +

‫بارکُد

-

la librería +

‫کتابفروشی

-

el café +

‫کافه

-

la farmacia +

‫داروخانه

-

la tintorería +

‫خشک شویی

-

la floristería +

‫گل فروشی

-

el regalo +

‫هدیه

-

el mercado +

‫بازار

-

el mercado +

‫مرکز خرید

-

el quiosco de periódicos +

‫دکه روزنامه فروشی

-

la farmacia +

‫داروخانه

-

la oficina de correos +

‫اداره پست

-

la cerámica +

‫سفالگری

-

la venta +

‫فروش

-

la tienda +

‫فروشگاه

-

las compras +

‫خرید

-

la bolsa de la compra +

‫کیسه خرید

-

la cesta de la compra +

‫سبد خرید

-

el carrito de la compra +

‫چرخ خرید

-

la vuelta por las tiendas +

‫تور خرید

-
la panadería
‫نانوایی

-
el código de barras
‫بارکُد

-
la librería
‫کتابفروشی

-
el café
‫کافه

-
la farmacia
‫داروخانه

-
la tintorería
‫خشک شویی

-
la floristería
‫گل فروشی

-
el regalo
‫هدیه

-
el mercado
‫بازار

-
el mercado
‫مرکز خرید

-
el quiosco de periódicos
‫دکه روزنامه فروشی

-
la farmacia
‫داروخانه

-
la oficina de correos
‫اداره پست

-
la cerámica
‫سفالگری

-
la venta
‫فروش

-
la tienda
‫فروشگاه

-
las compras
‫خرید

-
la bolsa de la compra
‫کیسه خرید

-
la cesta de la compra
‫سبد خرید

-
el carrito de la compra
‫چرخ خرید

-
la vuelta por las tiendas
‫تور خرید