‫معماری     
Arquitectura

-

la arquitectura +

‫معماری

-

la arena +

‫سالن سرپوشیده

-

el granero +

‫انبار کاه

-

el barroco +

‫باروک

-

el bloque +

‫بلوک

-

la casa de ladrillos +

‫خانه آجری

-

el puente +

‫پل

-

el edificio +

‫ساختمان

-

el castillo +

‫قلعه

-

la catedral +

‫کلیسای جامع

-

la columna +

‫ستون

-

las obras +

‫سایت ساختمان

-

la cúpula +

‫گنبد

-

la fachada +

‫نمای خارجی

-

el estadio de fútbol +

‫استادیوم فوتبال

-

la fortaleza +

‫برج

-

el frontón +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

la puerta +

‫دروازه

-

la casa de entramado de madera +

‫خانه نیمه الوار

-

el faro +

‫فانوس دریایی

-

el monumento +

‫بنای تاریخی

-

la mezquita +

‫مسجد

-

el obelisco +

‫ابلیسک

-

el edificio de oficinas +

‫ساختمان اداری

-

el techo +

‫سقف

-

la ruina +

‫خرابه

-

el andamio +

‫داربست

-

el rascacielos +

‫آسمان خراش

-

el puente colgante +

‫پل معلّق

-

la baldosa +

‫کاشی

-
la arquitectura
‫معماری

-
la arena
‫سالن سرپوشیده

-
el granero
‫انبار کاه

-
el barroco
‫باروک

-
el bloque
‫بلوک

-
la casa de ladrillos
‫خانه آجری

-
el puente
‫پل

-
el edificio
‫ساختمان

-
el castillo
‫قلعه

-
la catedral
‫کلیسای جامع

-
la columna
‫ستون

-
las obras
‫سایت ساختمان

-
la cúpula
‫گنبد

-
la fachada
‫نمای خارجی

-
el estadio de fútbol
‫استادیوم فوتبال

-
la fortaleza
‫برج

-
el frontón
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
la puerta
‫دروازه

-
la casa de entramado de madera
‫خانه نیمه الوار

-
el faro
‫فانوس دریایی

-
el monumento
‫بنای تاریخی

-
la mezquita
‫مسجد

-
el obelisco
‫ابلیسک

-
el edificio de oficinas
‫ساختمان اداری

-
el techo
‫سقف

-
la ruina
‫خرابه

-
el andamio
‫داربست

-
el rascacielos
‫آسمان خراش

-
el puente colgante
‫پل معلّق

-
la baldosa
‫کاشی