‫حیوانات بزرگ     
Animales grandes

-

el caimán

‫تمساح

-

las astas

‫شاخ گوزن

-

el babuino

‫انتر

-

el oso

‫خرس

-

el búfalo

‫گاو وحشی

-

el camello

‫شتر

-

el guepardo

‫یوزپلنگ

-

la vaca

‫گاو

-

el cocodrilo

‫تمساح

-

el dinosaurio

‫دایناسور

-

el dragón

‫اژدها

-

la jirafa

‫زرافه

-

el gorila

‫گوریل

-

el hipopótamo

‫اسب آبی

-

el caballo

‫اسب

-

el canguro

‫کانگورو

-

el leopardo

‫پلنگ

-

el león

‫شیر

-

la llama

‫لاما

-

el lince

سیا گوش

-

el monstruo

‫هیولا

-

el alce

‫موس

-

el avestruz

‫شترمرغ

-

el panda

‫پاندا

-

el cerdo

‫خوک

-

el oso polar

‫خرس قطبی

-

el puma

‫شیر کوهی

-

el rinoceronte

‫کرگدن

-

el ciervo

‫گوزن

-

el tigre

‫ببر

-

la morsa

‫شیر ماهی

-

el caballo salvaje

‫اسب وحشی

-

la cebra

‫گورخر

-
el caimán
‫تمساح

-
las astas
‫شاخ گوزن

-
el babuino
‫انتر

-
el oso
‫خرس

-
el búfalo
‫گاو وحشی

-
el camello
‫شتر

-
el guepardo
‫یوزپلنگ

-
la vaca
‫گاو

-
el cocodrilo
‫تمساح

-
el dinosaurio
‫دایناسور

-
el burro
‫خر

-
el dragón
‫اژدها

-
el elefante
‫فیل

-
la jirafa
‫زرافه

-
el gorila
‫گوریل

-
el hipopótamo
‫اسب آبی

-
el caballo
‫اسب

-
el canguro
‫کانگورو

-
el leopardo
‫پلنگ

-
el león
‫شیر

-
la llama
‫لاما

-
el lince
سیا گوش

-
el monstruo
‫هیولا

-
el alce
‫موس

-
el avestruz
‫شترمرغ

-
el panda
‫پاندا

-
el cerdo
‫خوک

-
el oso polar
‫خرس قطبی

-
el puma
‫شیر کوهی

-
el rinoceronte
‫کرگدن

-
el ciervo
‫گوزن

-
el tigre
‫ببر

-
la morsa
‫شیر ماهی

-
el caballo salvaje
‫اسب وحشی

-
la cebra
‫گورخر