‫طبیعت     
Loodus

-

kaar +

‫قوس

-

tall +

‫انبار

-

laht +

‫خلیج

-

rand +

‫ساحل

-

mull +

‫حباب

-

koobas +

‫غار

-

talu +

‫مزرعه

-

tuli +

‫آتش

-

jälg +

‫رد پا

-

gloobus +

‫کره

-

viljasaak +

‫محصول

-

heinapall +

‫عدل یونجه

-

järv +

‫دریاچه

-

leht +

‫برگ

-

mägi +

‫کوه

-

ookean +

‫اقیانوس

-

panoraam +

‫چشم انداز

-

kalju +

‫صخره

-

allikas +

‫چشمه

-

soo +

‫باتلاق

-

puu +

‫درخت

-

puutüvi +

‫تنه درخت

-

org +

‫درّه

-

vaade +

‫منظره

-

veejuga +

‫فوّاره

-

juga +

‫آبشار

-

laine +

‫موج

-
kaar
‫قوس

-
tall
‫انبار

-
laht
‫خلیج

-
rand
‫ساحل

-
mull
‫حباب

-
koobas
‫غار

-
talu
‫مزرعه

-
tuli
‫آتش

-
jälg
‫رد پا

-
gloobus
‫کره

-
viljasaak
‫محصول

-
heinapall
‫عدل یونجه

-
järv
‫دریاچه

-
leht
‫برگ

-
mägi
‫کوه

-
ookean
‫اقیانوس

-
panoraam
‫چشم انداز

-
kalju
‫صخره

-
allikas
‫چشمه

-
soo
‫باتلاق

-
puu
‫درخت

-
puutüvi
‫تنه درخت

-
org
‫درّه

-
vaade
‫منظره

-
veejuga
‫فوّاره

-
juga
‫آبشار

-
laine
‫موج