‫دین     
Religioon

-

lihavõtted +

‫عید پاک

-

lihavõttemuna +

‫تخم مرغ عید پاک

-

ingel +

‫فرشته

-

kell +

‫ناقوس

-

piibel +

‫کتاب مقدس

-

piiskop +

‫اسقف

-

õnnistamine +

‫برکت

-

budism +

‫بودیسم

-

ristiusk +

‫مسیحیت

-

jõulukink +

‫هدیه کریسمس

-

jõulupuu +

‫درخت کریسمس

-

kirik +

‫کلیسا

-

surnukirst +

‫تابوت

-

loomine +

‫خلقت

-

krutsifiks +

‫صلیب عیسی

-

kurat +

‫شیطان

-

jumal +

‫خدا

-

hinduism +

‫آیین هندو

-

islam +

‫اسلام

-

judaism +

‫یهودیت

-

meditatsioon +

‫مراقبه

-

muumia +

‫مومیایی

-

muslim +

‫مسلمان

-

paavst +

‫پاپ

-

palve +

‫نماز

-

preester +

‫کشیش

-

religioon +

‫دین

-

jumalateenistus +

‫مراسم مذهبی

-

sünagoog +

‫کنیسه

-

tempel +

‫معبد

-

haud +

‫مقبره

-
lihavõtted
‫عید پاک

-
lihavõttemuna
‫تخم مرغ عید پاک

-
ingel
‫فرشته

-
kell
‫ناقوس

-
piibel
‫کتاب مقدس

-
piiskop
‫اسقف

-
õnnistamine
‫برکت

-
budism
‫بودیسم

-
ristiusk
‫مسیحیت

-
jõulukink
‫هدیه کریسمس

-
jõulupuu
‫درخت کریسمس

-
kirik
‫کلیسا

-
surnukirst
‫تابوت

-
loomine
‫خلقت

-
krutsifiks
‫صلیب عیسی

-
kurat
‫شیطان

-
jumal
‫خدا

-
hinduism
‫آیین هندو

-
islam
‫اسلام

-
judaism
‫یهودیت

-
meditatsioon
‫مراقبه

-
muumia
‫مومیایی

-
muslim
‫مسلمان

-
paavst
‫پاپ

-
palve
‫نماز

-
preester
‫کشیش

-
religioon
‫دین

-
jumalateenistus
‫مراسم مذهبی

-
sünagoog
‫کنیسه

-
tempel
‫معبد

-
haud
‫مقبره