‫اتومبیل     
Auto

-

õhufilter +

‫فیلتر هوا

-

rike +

‫خرابی

-

autoelamu +

‫ماشین کاروان

-

autoaku +

‫باتری اتومبیل

-

lastetool +

‫صندلی بچّه

-

kahju +

‫آسیب

-

diisel +

‫دیزل

-

väljalasketoru +

‫لوله اگزوز

-

tühi kumm +

‫لاستیک پنچر

-

bensiinijaam +

‫پمپ بنزین

-

esituli +

‫چراغ

-

kapott +

‫کاپوت ماشین

-

tungraud +

‫جک

-

tagavarakanister +

‫قوطی ذخیره

-

prügimägi +

‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-

tagaosa +

‫عقب

-

tagatuli +

‫نور عقب

-

tahavaatepeegel +

‫آینه عقب

-

sõit +

‫نقل

-

velg +

‫رینگ ماشین

-

süüteküünal +

‫شمع ماشین

-

spidomeeter +

‫سرعت سنج

-

trahvikviitung +

‫جریمه

-

rehv +

‫لاستیک

-

puksiirteenistus +

‫مکانیک سیار

-

vanasõiduk +

‫اتومبیل قدیمی

-

ratas +

‫چرخ

-
õhufilter
‫فیلتر هوا

-
rike
‫خرابی

-
autoelamu
‫ماشین کاروان

-
autoaku
‫باتری اتومبیل

-
lastetool
‫صندلی بچّه

-
kahju
‫آسیب

-
diisel
‫دیزل

-
väljalasketoru
‫لوله اگزوز

-
tühi kumm
‫لاستیک پنچر

-
bensiinijaam
‫پمپ بنزین

-
esituli
‫چراغ

-
kapott
‫کاپوت ماشین

-
tungraud
‫جک

-
tagavarakanister
‫قوطی ذخیره

-
prügimägi
‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-
tagaosa
‫عقب

-
tagatuli
‫نور عقب

-
tahavaatepeegel
‫آینه عقب

-
sõit
‫نقل

-
velg
‫رینگ ماشین

-
süüteküünal
‫شمع ماشین

-
spidomeeter
‫سرعت سنج

-
trahvikviitung
‫جریمه

-
rehv
‫لاستیک

-
puksiirteenistus
‫مکانیک سیار

-
vanasõiduk
‫اتومبیل قدیمی

-
ratas
‫چرخ