‫موسیقی     
Muusika

-

akordion +

‫آکوردئون

-

balalaika +

‫بالالایکا

-

ansambel +

‫گروه

-

bandžo +

‫بانجو

-

klarnet +

‫کلارینت

-

kontsert +

‫کنسرت

-

trumm +

‫طبل

-

löökriistad +

‫درامز

-

flööt +

‫فلوت

-

tiibklaver +

‫پیانو

-

kitarr +

‫گیتار

-

saal +

‫سالن

-

klahvpill +

‫کیبورد

-

suupill +

‫ساز دهنی

-

muusika +

‫موسیقی

-

noodipult +

‫جای نُت

-

noot +

‫نُت

-

orel +

‫اُرگ

-

klaver +

‫پیانو

-

saksofon +

‫ساکسفون

-

laulja +

‫خواننده

-

keel +

‫زه

-

trompet +

‫شیپور

-

trompetist +

‫شیپور زن

-

viiul +

‫ویولن

-

viiulikast +

‫جعبه ویولون

-

ksülofon +

‫زیلوفون

-
akordion
‫آکوردئون

-
balalaika
‫بالالایکا

-
ansambel
‫گروه

-
bandžo
‫بانجو

-
klarnet
‫کلارینت

-
kontsert
‫کنسرت

-
trumm
‫طبل

-
löökriistad
‫درامز

-
flööt
‫فلوت

-
tiibklaver
‫پیانو

-
kitarr
‫گیتار

-
saal
‫سالن

-
klahvpill
‫کیبورد

-
suupill
‫ساز دهنی

-
muusika
‫موسیقی

-
noodipult
‫جای نُت

-
noot
‫نُت

-
orel
‫اُرگ

-
klaver
‫پیانو

-
saksofon
‫ساکسفون

-
laulja
‫خواننده

-
keel
‫زه

-
trompet
‫شیپور

-
trompetist
‫شیپور زن

-
viiul
‫ویولن

-
viiulikast
‫جعبه ویولون

-
ksülofon
‫زیلوفون