‫معماری     
Arhitektuur

-

arhitektuur +

‫معماری

-

areen +

‫سالن سرپوشیده

-

ait +

‫انبار کاه

-

barokk +

‫باروک

-

ehitusklots +

‫بلوک

-

telliskivimaja +

‫خانه آجری

-

sild +

‫پل

-

hoone +

‫ساختمان

-

loss +

‫قلعه

-

katedraal +

‫کلیسای جامع

-

sammas +

‫ستون

-

ehitusplats +

‫سایت ساختمان

-

kuppel +

‫گنبد

-

fassaad +

‫نمای خارجی

-

jalgpallistaadion +

‫استادیوم فوتبال

-

kindlus +

‫برج

-

viil +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

värav +

‫دروازه

-

puitsõrestikmaja +

‫خانه نیمه الوار

-

tuletorn +

‫فانوس دریایی

-

ehitis +

‫بنای تاریخی

-

mošee +

‫مسجد

-

obelisk +

‫ابلیسک

-

büroohoone +

‫ساختمان اداری

-

katus +

‫سقف

-

varemed +

‫خرابه

-

tellingud +

‫داربست

-

pilvelõhkuja +

‫آسمان خراش

-

rippsild +

‫پل معلّق

-

kahhel +

‫کاشی

-
arhitektuur
‫معماری

-
areen
‫سالن سرپوشیده

-
ait
‫انبار کاه

-
barokk
‫باروک

-
ehitusklots
‫بلوک

-
telliskivimaja
‫خانه آجری

-
sild
‫پل

-
hoone
‫ساختمان

-
loss
‫قلعه

-
katedraal
‫کلیسای جامع

-
sammas
‫ستون

-
ehitusplats
‫سایت ساختمان

-
kuppel
‫گنبد

-
fassaad
‫نمای خارجی

-
jalgpallistaadion
‫استادیوم فوتبال

-
kindlus
‫برج

-
viil
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
värav
‫دروازه

-
puitsõrestikmaja
‫خانه نیمه الوار

-
tuletorn
‫فانوس دریایی

-
ehitis
‫بنای تاریخی

-
mošee
‫مسجد

-
obelisk
‫ابلیسک

-
büroohoone
‫ساختمان اداری

-
katus
‫سقف

-
varemed
‫خرابه

-
tellingud
‫داربست

-
pilvelõhkuja
‫آسمان خراش

-
rippsild
‫پل معلّق

-
kahhel
‫کاشی