‫دفتر کار     
Büroo

-

pastapliiats

‫خودکار

-

puhkepaus

‫زنگ تفریح

-

portfell

‫کیف

-

värvipliiats

‫مداد رنگی

-

nõupidamine

‫کنفرانس

-

nõupidamisruum

‫اتاق کنفرانس

-

koopia

‫کپی

-

aadressimärkmik

‫دفتر تلفن

-

kiirköitja

‫پرونده

-

kartoteegikapp

‫قفسه پرونده

-

täitesulepea

‫خودنویس

-

dokumendisahtel

‫سبد نامه

-

marker

‫ماژیک

-

vihik

‫دفتر

-

märkmik

‫دفترچه یادداشت

-

kontor

‫دفتر کار

-

kontoritool

‫صندلی

-

ületunnitöö

‫اضافه کاری

-

kirjaklamber

‫گیره کاغذ

-

pliiats

‫مداد

-

auguraud

‫سوراخ کن

-

seif

‫ گاوصندوق

-

pliiatsiteritaja

‫مداد تراش

-

paberipuru

‫کاغذ خرد شده

-

paberihunt

‫خرد کن

-

spiraalköide

‫دفترچه سیمی

-

klamber

‫منگنه

-

klammerdaja

‫منگنه

-

kirjutusmasin

‫ماشین تحریر

-

töökoht

‫محلّ کار

-
pastapliiats
‫خودکار

-
puhkepaus
‫زنگ تفریح

-
portfell
‫کیف

-
värvipliiats
‫مداد رنگی

-
nõupidamine
‫کنفرانس

-
nõupidamisruum
‫اتاق کنفرانس

-
koopia
‫کپی

-
aadressimärkmik
‫دفتر تلفن

-
kiirköitja
‫پرونده

-
kartoteegikapp
‫قفسه پرونده

-
täitesulepea
‫خودنویس

-
dokumendisahtel
‫سبد نامه

-
marker
‫ماژیک

-
vihik
‫دفتر

-
märkmik
‫دفترچه یادداشت

-
kontor
‫دفتر کار

-
kontoritool
‫صندلی

-
ületunnitöö
‫اضافه کاری

-
kirjaklamber
‫گیره کاغذ

-
pliiats
‫مداد

-
auguraud
‫سوراخ کن

-
seif
‫ گاوصندوق

-
pliiatsiteritaja
‫مداد تراش

-
paberipuru
‫کاغذ خرد شده

-
paberihunt
‫خرد کن

-
spiraalköide
‫دفترچه سیمی

-
klamber
‫منگنه

-
klammerdaja
‫منگنه

-
kirjutusmasin
‫ماشین تحریر

-
töökoht
‫محلّ کار