‫مشاغل     
Ammatit

-

arkkitehti

‫معمار

-

astronautti

‫فضانورد

-

parturi

‫آرایشگر

-

seppä

‫آهنگر

-

nyrkkeilijä

‫بوکسور

-

härkätaistelija

‫گاوباز

-

toimistotyöläinen

‫بوروکرات

-

liikematka

‫سفر کاری

-

liikemies

‫تاجر

-

teurastaja

‫قصّاب

-

automekaanikko

‫مکانیک

-

talonmies

‫سرایدار

-

siivooja

‫نظافت چی

-

pelle

‫دلقک

-

kollega

‫همکار

-

kapellimestari

‫رهبر ارکستر

-

kokki

‫آشپز

-

karjapaimen

‫کابوی

-

hammaslääkäri

‫دندانپزشک

-

etsivä

‫کارآگاه

-

sukeltaja

‫غوّاص

-

lääkäri

‫پزشک

-

tohtori

‫دکتر

-

sähköasentaja

‫برق کار

-

naisopiskelija

‫دانش آموز

-

palomies

‫آتش نشان

-

kalastaja

‫ماهی گیر

-

jalkapalloilija

‫فوتبالیست

-

gangsteri

‫اوباش

-

puutarhuri

‫باغبان

-

golfaaja

‫گلف باز

-

kitaristi

‫گیتاریست

-

metsästäjä

‫شکارچی

-

sisustusarkkitehti

‫طراح داخلی

-

tuomari

‫قاضی

-

meloja

‫کایاک ران

-

taikuri

‫شعبده باز

-

miesopiskelija

‫دانش آموز

-

maratoonari

‫دونده ماراتن

-

muusikko

‫نوازنده

-

nunna

‫راهبه

-

ammatti

‫حرفه

-

silmälääkäri

‫چشم پزشک

-

optikko

‫چشم پزشک

-

taidemaalari

‫نقّاش

-

lehdenjakaja

‫روزنامه فروش

-

valokuvaaja

‫عکّاس

-

merirosvo

‫دزد دریایی

-

putkimies

‫لوله کش

-

poliisi

‫پلیس

-

portieeri

‫باربر

-

vanki

‫زندانی

-

sihteeri

‫منشی

-

vakooja

‫جاسوس

-

kirurgi

‫جرّاح

-

opettaja

‫معلّم

-

varas

‫دزد

-

kuorma-auton kuljettaja

‫راننده کامیون

-

työttömyys

‫بیکاری

-

tarjoilija

‫گارسون

-

ikkunanpesijä

‫نظافت چی پنجره

-

työ

‫کار

-

työntekijä

‫کارگر

-
arkkitehti
‫معمار

-
astronautti
‫فضانورد

-
parturi
‫آرایشگر

-
seppä
‫آهنگر

-
nyrkkeilijä
‫بوکسور

-
härkätaistelija
‫گاوباز

-
toimistotyöläinen
‫بوروکرات

-
liikematka
‫سفر کاری

-
liikemies
‫تاجر

-
teurastaja
‫قصّاب

-
automekaanikko
‫مکانیک

-
talonmies
‫سرایدار

-
siivooja
‫نظافت چی

-
pelle
‫دلقک

-
kollega
‫همکار

-
kapellimestari
‫رهبر ارکستر

-
kokki
‫آشپز

-
karjapaimen
‫کابوی

-
hammaslääkäri
‫دندانپزشک

-
etsivä
‫کارآگاه

-
sukeltaja
‫غوّاص

-
lääkäri
‫پزشک

-
tohtori
‫دکتر

-
sähköasentaja
‫برق کار

-
naisopiskelija
‫دانش آموز

-
palomies
‫آتش نشان

-
kalastaja
‫ماهی گیر

-
jalkapalloilija
‫فوتبالیست

-
gangsteri
‫اوباش

-
puutarhuri
‫باغبان

-
golfaaja
‫گلف باز

-
kitaristi
‫گیتاریست

-
metsästäjä
‫شکارچی

-
sisustusarkkitehti
‫طراح داخلی

-
tuomari
‫قاضی

-
meloja
‫کایاک ران

-
taikuri
‫شعبده باز

-
miesopiskelija
‫دانش آموز

-
maratoonari
‫دونده ماراتن

-
muusikko
‫نوازنده

-
nunna
‫راهبه

-
ammatti
‫حرفه

-
silmälääkäri
‫چشم پزشک

-
optikko
‫چشم پزشک

-
taidemaalari
‫نقّاش

-
lehdenjakaja
‫روزنامه فروش

-
valokuvaaja
‫عکّاس

-
merirosvo
‫دزد دریایی

-
putkimies
‫لوله کش

-
poliisi
‫پلیس

-
portieeri
‫باربر

-
vanki
‫زندانی

-
sihteeri
‫منشی

-
vakooja
‫جاسوس

-
kirurgi
‫جرّاح

-
opettaja
‫معلّم

-
varas
‫دزد

-
kuorma-auton kuljettaja
‫راننده کامیون

-
työttömyys
‫بیکاری

-
tarjoilija
‫گارسون

-
ikkunanpesijä
‫نظافت چی پنجره

-
työ
‫کار

-
työntekijä
‫کارگر