‫طبیعت     
Luonto

-

kaari +

‫قوس

-

talli +

‫انبار

-

lahti +

‫خلیج

-

ranta +

‫ساحل

-

kupla +

‫حباب

-

luola +

‫غار

-

maatila +

‫مزرعه

-

tuli +

‫آتش

-

jalanjälki +

‫رد پا

-

maapallo +

‫کره

-

sato +

‫محصول

-

heinäpaalit +

‫عدل یونجه

-

järvi +

‫دریاچه

-

lehti +

‫برگ

-

vuori +

‫کوه

-

valtameri +

‫اقیانوس

-

panoraama +

‫چشم انداز

-

kallio +

‫صخره

-

lähde +

‫چشمه

-

suo +

‫باتلاق

-

puu +

‫درخت

-

puunrunko +

‫تنه درخت

-

laakso +

‫درّه

-

näkymä +

‫منظره

-

vesisuihku +

‫فوّاره

-

vesiputous +

‫آبشار

-

aalto +

‫موج

-
kaari
‫قوس

-
talli
‫انبار

-
lahti
‫خلیج

-
ranta
‫ساحل

-
kupla
‫حباب

-
luola
‫غار

-
maatila
‫مزرعه

-
tuli
‫آتش

-
jalanjälki
‫رد پا

-
maapallo
‫کره

-
sato
‫محصول

-
heinäpaalit
‫عدل یونجه

-
järvi
‫دریاچه

-
lehti
‫برگ

-
vuori
‫کوه

-
valtameri
‫اقیانوس

-
panoraama
‫چشم انداز

-
kallio
‫صخره

-
lähde
‫چشمه

-
suo
‫باتلاق

-
puu
‫درخت

-
puunrunko
‫تنه درخت

-
laakso
‫درّه

-
näkymä
‫منظره

-
vesisuihku
‫فوّاره

-
vesiputous
‫آبشار

-
aalto
‫موج