‫معماری     
Arkkitehtuuri

-

arkkitehtuuri +

‫معماری

-

areena +

‫سالن سرپوشیده

-

lato +

‫انبار کاه

-

barokki +

‫باروک

-

rakennuspalikka +

‫بلوک

-

tiilitalo +

‫خانه آجری

-

silta +

‫پل

-

rakennus +

‫ساختمان

-

linna +

‫قلعه

-

tuomiokirkko +

‫کلیسای جامع

-

pylväs +

‫ستون

-

työmaa +

‫سایت ساختمان

-

kupoli +

‫گنبد

-

julkisivu +

‫نمای خارجی

-

jalkapallostadion +

‫استادیوم فوتبال

-

linna +

‫برج

-

päätykolmio +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

portti +

‫دروازه

-

puu/kivitalo +

‫خانه نیمه الوار

-

majakka +

‫فانوس دریایی

-

muistomerkki +

‫بنای تاریخی

-

moskeija +

‫مسجد

-

obeliski +

‫ابلیسک

-

toimistorakennus +

‫ساختمان اداری

-

katto +

‫سقف

-

raunio +

‫خرابه

-

rakennusteline +

‫داربست

-

pilvenpiirtäjä +

‫آسمان خراش

-

riippusilta +

‫پل معلّق

-

laatta +

‫کاشی

-
arkkitehtuuri
‫معماری

-
areena
‫سالن سرپوشیده

-
lato
‫انبار کاه

-
barokki
‫باروک

-
rakennuspalikka
‫بلوک

-
tiilitalo
‫خانه آجری

-
silta
‫پل

-
rakennus
‫ساختمان

-
linna
‫قلعه

-
tuomiokirkko
‫کلیسای جامع

-
pylväs
‫ستون

-
työmaa
‫سایت ساختمان

-
kupoli
‫گنبد

-
julkisivu
‫نمای خارجی

-
jalkapallostadion
‫استادیوم فوتبال

-
linna
‫برج

-
päätykolmio
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
portti
‫دروازه

-
puu/kivitalo
‫خانه نیمه الوار

-
majakka
‫فانوس دریایی

-
muistomerkki
‫بنای تاریخی

-
moskeija
‫مسجد

-
obeliski
‫ابلیسک

-
toimistorakennus
‫ساختمان اداری

-
katto
‫سقف

-
raunio
‫خرابه

-
rakennusteline
‫داربست

-
pilvenpiirtäjä
‫آسمان خراش

-
riippusilta
‫پل معلّق

-
laatta
‫کاشی