‫معماری     
Architecture

-

l'architecture +

‫معماری

-

l'arène +

‫سالن سرپوشیده

-

la grange +

‫انبار کاه

-

le baroque +

‫باروک

-

la pierre de construction +

‫بلوک

-

la maison de briques +

‫خانه آجری

-

le pont +

‫پل

-

le bâtiment +

‫ساختمان

-

le château +

‫قلعه

-

la cathédrale +

‫کلیسای جامع

-

la colonne +

‫ستون

-

le chantier +

‫سایت ساختمان

-

la coupole +

‫گنبد

-

la façade +

‫نمای خارجی

-

le stade de football +

‫استادیوم فوتبال

-

le fort +

‫برج

-

le pignon +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

la porte de la ville +

‫دروازه

-

la maison à colombages +

‫خانه نیمه الوار

-

le phare +

‫فانوس دریایی

-

le monument +

‫بنای تاریخی

-

la mosquée +

‫مسجد

-

l'obélisque +

‫ابلیسک

-

l'immeuble de bureaux +

‫ساختمان اداری

-

le toit +

‫سقف

-

la ruine +

‫خرابه

-

l'échafaudage +

‫داربست

-

le gratte-ciel +

‫آسمان خراش

-

le pont suspendu +

‫پل معلّق

-

la céramique +

‫کاشی

-
l'architecture
‫معماری

-
l'arène
‫سالن سرپوشیده

-
la grange
‫انبار کاه

-
le baroque
‫باروک

-
la pierre de construction
‫بلوک

-
la maison de briques
‫خانه آجری

-
le pont
‫پل

-
le bâtiment
‫ساختمان

-
le château
‫قلعه

-
la cathédrale
‫کلیسای جامع

-
la colonne
‫ستون

-
le chantier
‫سایت ساختمان

-
la coupole
‫گنبد

-
la façade
‫نمای خارجی

-
le stade de football
‫استادیوم فوتبال

-
le fort
‫برج

-
le pignon
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
la porte de la ville
‫دروازه

-
la maison à colombages
‫خانه نیمه الوار

-
le phare
‫فانوس دریایی

-
le monument
‫بنای تاریخی

-
la mosquée
‫مسجد

-
l'obélisque
‫ابلیسک

-
l'immeuble de bureaux
‫ساختمان اداری

-
le toit
‫سقف

-
la ruine
‫خرابه

-
l'échafaudage
‫داربست

-
le gratte-ciel
‫آسمان خراش

-
le pont suspendu
‫پل معلّق

-
la céramique
‫کاشی