‫طبیعت     
Priroda

-

luk +

‫قوس

-

štala +

‫انبار

-

zaljev +

‫خلیج

-

plaža +

‫ساحل

-

mjehurić +

‫حباب

-

špilja +

‫غار

-

gospodarstvo +

‫مزرعه

-

vatra +

‫آتش

-

trag +

‫رد پا

-

globus +

‫کره

-

žetva +

‫محصول

-

bala sijena +

‫عدل یونجه

-

jezero +

‫دریاچه

-

list +

‫برگ

-

planina +

‫کوه

-

ocean +

‫اقیانوس

-

panorama +

‫چشم انداز

-

stijena +

‫صخره

-

izvor +

‫چشمه

-

močvara +

‫باتلاق

-

stablo +

‫درخت

-

panj +

‫تنه درخت

-

dolina +

‫درّه

-

pogled +

‫منظره

-

mlaz vode +

‫فوّاره

-

vodopad +

‫آبشار

-

val +

‫موج

-
luk
‫قوس

-
štala
‫انبار

-
zaljev
‫خلیج

-
plaža
‫ساحل

-
mjehurić
‫حباب

-
špilja
‫غار

-
gospodarstvo
‫مزرعه

-
vatra
‫آتش

-
trag
‫رد پا

-
globus
‫کره

-
žetva
‫محصول

-
bala sijena
‫عدل یونجه

-
jezero
‫دریاچه

-
list
‫برگ

-
planina
‫کوه

-
ocean
‫اقیانوس

-
panorama
‫چشم انداز

-
stijena
‫صخره

-
izvor
‫چشمه

-
močvara
‫باتلاق

-
stablo
‫درخت

-
panj
‫تنه درخت

-
dolina
‫درّه

-
pogled
‫منظره

-
mlaz vode
‫فوّاره

-
vodopad
‫آبشار

-
val
‫موج