‫اتومبیل     
Automobil

-

filter zraka +

‫فیلتر هوا

-

kvar +

‫خرابی

-

kamper +

‫ماشین کاروان

-

akumulator +

‫باتری اتومبیل

-

dječja sjedalica +

‫صندلی بچّه

-

šteta +

‫آسیب

-

dizel +

‫دیزل

-

ispušna cijev +

‫لوله اگزوز

-

prazna guma +

‫لاستیک پنچر

-

crpka za gorivo +

‫پمپ بنزین

-

far +

‫چراغ

-

poklopac motora +

‫کاپوت ماشین

-

dizalica +

‫جک

-

kanistar za gorivo +

‫قوطی ذخیره

-

odlagalište automobila +

‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-

stražnji dio +

‫عقب

-

stražnje svjetlo +

‫نور عقب

-

retrovizor +

‫آینه عقب

-

vožnja +

‫نقل

-

naplatak +

‫رینگ ماشین

-

svjećica +

‫شمع ماشین

-

brzinomjer +

‫سرعت سنج

-

kazna +

‫جریمه

-

guma +

‫لاستیک

-

vučna služba +

‫مکانیک سیار

-

oldtimer +

‫اتومبیل قدیمی

-

kotač +

‫چرخ

-
filter zraka
‫فیلتر هوا

-
kvar
‫خرابی

-
kamper
‫ماشین کاروان

-
akumulator
‫باتری اتومبیل

-
dječja sjedalica
‫صندلی بچّه

-
šteta
‫آسیب

-
dizel
‫دیزل

-
ispušna cijev
‫لوله اگزوز

-
prazna guma
‫لاستیک پنچر

-
crpka za gorivo
‫پمپ بنزین

-
far
‫چراغ

-
poklopac motora
‫کاپوت ماشین

-
dizalica
‫جک

-
kanistar za gorivo
‫قوطی ذخیره

-
odlagalište automobila
‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-
stražnji dio
‫عقب

-
stražnje svjetlo
‫نور عقب

-
retrovizor
‫آینه عقب

-
vožnja
‫نقل

-
naplatak
‫رینگ ماشین

-
svjećica
‫شمع ماشین

-
brzinomjer
‫سرعت سنج

-
kazna
‫جریمه

-
guma
‫لاستیک

-
vučna služba
‫مکانیک سیار

-
oldtimer
‫اتومبیل قدیمی

-
kotač
‫چرخ