‫معماری     
Arhitektura

-

arhitektura +

‫معماری

-

arena +

‫سالن سرپوشیده

-

štagalj +

‫انبار کاه

-

barok +

‫باروک

-

građevni element +

‫بلوک

-

kuća od opeke +

‫خانه آجری

-

most +

‫پل

-

zgrada +

‫ساختمان

-

dvorac +

‫قلعه

-

katedrala +

‫کلیسای جامع

-

stup +

‫ستون

-

gradilište +

‫سایت ساختمان

-

kupola +

‫گنبد

-

fasada +

‫نمای خارجی

-

nogometni stadion +

‫استادیوم فوتبال

-

utvrda +

‫برج

-

zabat +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

vrata +

‫دروازه

-

polu-drvena kuća +

‫خانه نیمه الوار

-

svjetionik +

‫فانوس دریایی

-

monumentalna građevina +

‫بنای تاریخی

-

džamija +

‫مسجد

-

obelisk +

‫ابلیسک

-

poslovna zgrada +

‫ساختمان اداری

-

krov +

‫سقف

-

ruševina +

‫خرابه

-

skela +

‫داربست

-

neboder +

‫آسمان خراش

-

viseći most +

‫پل معلّق

-

pločica +

‫کاشی

-
arhitektura
‫معماری

-
arena
‫سالن سرپوشیده

-
štagalj
‫انبار کاه

-
barok
‫باروک

-
građevni element
‫بلوک

-
kuća od opeke
‫خانه آجری

-
most
‫پل

-
zgrada
‫ساختمان

-
dvorac
‫قلعه

-
katedrala
‫کلیسای جامع

-
stup
‫ستون

-
gradilište
‫سایت ساختمان

-
kupola
‫گنبد

-
fasada
‫نمای خارجی

-
nogometni stadion
‫استادیوم فوتبال

-
utvrda
‫برج

-
zabat
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
vrata
‫دروازه

-
polu-drvena kuća
‫خانه نیمه الوار

-
svjetionik
‫فانوس دریایی

-
monumentalna građevina
‫بنای تاریخی

-
džamija
‫مسجد

-
obelisk
‫ابلیسک

-
poslovna zgrada
‫ساختمان اداری

-
krov
‫سقف

-
ruševina
‫خرابه

-
skela
‫داربست

-
neboder
‫آسمان خراش

-
viseći most
‫پل معلّق

-
pločica
‫کاشی