‫مشاغل     
Foglalkozások

-

építész

‫معمار

-

űrhajós

‫فضانورد

-

fodrász

‫آرایشگر

-

kovács

‫آهنگر

-

bokszoló

‫بوکسور

-

torreádor

‫گاوباز

-

hivatalnok

‫بوروکرات

-

üzleti út

‫سفر کاری

-

üzletember

‫تاجر

-

hentes

‫قصّاب

-

autószerelő

‫مکانیک

-

házmester

‫سرایدار

-

takarítónő

‫نظافت چی

-

bohóc

‫دلقک

-

kolléga

‫همکار

-

karmester

‫رهبر ارکستر

-

szakács

‫آشپز

-

cowboy

‫کابوی

-

fogorvos

‫دندانپزشک

-

nyomozó

‫کارآگاه

-

búvár

‫غوّاص

-

orvos

‫پزشک

-

doktor

‫دکتر

-

villanyszerelő

‫برق کار

-

diáklány

‫دانش آموز

-

tűzoltó

‫آتش نشان

-

halász

‫ماهی گیر

-

focista

‫فوتبالیست

-

gengszter

‫اوباش

-

kertész

‫باغبان

-

golfozó

‫گلف باز

-

gitáros

‫گیتاریست

-

vadász

‫شکارچی

-

belsőépítész

‫طراح داخلی

-

bíró

‫قاضی

-

kajakos

‫کایاک ران

-

bűvész

‫شعبده باز

-

férfi tanuló

‫دانش آموز

-

maratoni futó

‫دونده ماراتن

-

zenész

‫نوازنده

-

apáca

‫راهبه

-

hivatás

‫حرفه

-

szemorvos

‫چشم پزشک

-

optikus

‫چشم پزشک

-

festő

‫نقّاش

-

újságkihordó

‫روزنامه فروش

-

fotós

‫عکّاس

-

kalóz

‫دزد دریایی

-

vízvezeték-szerelő

‫لوله کش

-

rendőr

‫پلیس

-

hordár

‫باربر

-

fogoly

‫زندانی

-

titkárnő

‫منشی

-

kém

‫جاسوس

-

sebész

‫جرّاح

-

tanárnő

‫معلّم

-

tolvaj

‫دزد

-

teherautó-sofőr

‫راننده کامیون

-

munkanélküliség

‫بیکاری

-

pincérnő

‫گارسون

-

ablaktisztító

‫نظافت چی پنجره

-

munka

‫کار

-

dolgozó

‫کارگر

-
építész
‫معمار

-
űrhajós
‫فضانورد

-
fodrász
‫آرایشگر

-
kovács
‫آهنگر

-
bokszoló
‫بوکسور

-
torreádor
‫گاوباز

-
hivatalnok
‫بوروکرات

-
üzleti út
‫سفر کاری

-
üzletember
‫تاجر

-
hentes
‫قصّاب

-
autószerelő
‫مکانیک

-
házmester
‫سرایدار

-
takarítónő
‫نظافت چی

-
bohóc
‫دلقک

-
kolléga
‫همکار

-
karmester
‫رهبر ارکستر

-
szakács
‫آشپز

-
cowboy
‫کابوی

-
fogorvos
‫دندانپزشک

-
nyomozó
‫کارآگاه

-
búvár
‫غوّاص

-
orvos
‫پزشک

-
doktor
‫دکتر

-
villanyszerelő
‫برق کار

-
diáklány
‫دانش آموز

-
tűzoltó
‫آتش نشان

-
halász
‫ماهی گیر

-
focista
‫فوتبالیست

-
gengszter
‫اوباش

-
kertész
‫باغبان

-
golfozó
‫گلف باز

-
gitáros
‫گیتاریست

-
vadász
‫شکارچی

-
belsőépítész
‫طراح داخلی

-
bíró
‫قاضی

-
kajakos
‫کایاک ران

-
bűvész
‫شعبده باز

-
férfi tanuló
‫دانش آموز

-
maratoni futó
‫دونده ماراتن

-
zenész
‫نوازنده

-
apáca
‫راهبه

-
hivatás
‫حرفه

-
szemorvos
‫چشم پزشک

-
optikus
‫چشم پزشک

-
festő
‫نقّاش

-
újságkihordó
‫روزنامه فروش

-
fotós
‫عکّاس

-
kalóz
‫دزد دریایی

-
vízvezeték-szerelő
‫لوله کش

-
rendőr
‫پلیس

-
hordár
‫باربر

-
fogoly
‫زندانی

-
titkárnő
‫منشی

-
kém
‫جاسوس

-
sebész
‫جرّاح

-
tanárnő
‫معلّم

-
tolvaj
‫دزد

-
teherautó-sofőr
‫راننده کامیون

-
munkanélküliség
‫بیکاری

-
pincérnő
‫گارسون

-
ablaktisztító
‫نظافت چی پنجره

-
munka
‫کار

-
dolgozó
‫کارگر