‫مشاغل     
Foglalkozások

-

építész +

‫معمار

-

űrhajós +

‫فضانورد

-

fodrász +

‫آرایشگر

-

kovács +

‫آهنگر

-

bokszoló +

‫بوکسور

-

torreádor +

‫گاوباز

-

hivatalnok +

‫بوروکرات

-

üzleti út +

‫سفر کاری

-

üzletember +

‫تاجر

-

hentes +

‫قصّاب

-

autószerelő +

‫مکانیک

-

házmester +

‫سرایدار

-

takarítónő +

‫نظافت چی

-

bohóc +

‫دلقک

-

kolléga +

‫همکار

-

karmester +

‫رهبر ارکستر

-

szakács +

‫آشپز

-

cowboy +

‫کابوی

-

fogorvos +

‫دندانپزشک

-

nyomozó +

‫کارآگاه

-

búvár +

‫غوّاص

-

orvos +

‫پزشک

-

doktor +

‫دکتر

-

villanyszerelő +

‫برق کار

-

diáklány +

‫دانش آموز

-

tűzoltó +

‫آتش نشان

-

halász +

‫ماهی گیر

-

focista +

‫فوتبالیست

-

gengszter +

‫اوباش

-

kertész +

‫باغبان

-

golfozó +

‫گلف باز

-

gitáros +

‫گیتاریست

-

vadász +

‫شکارچی

-

belsőépítész +

‫طراح داخلی

-

bíró +

‫قاضی

-

kajakos +

‫کایاک ران

-

bűvész +

‫شعبده باز

-

férfi tanuló +

‫دانش آموز

-

maratoni futó +

‫دونده ماراتن

-

zenész +

‫نوازنده

-

apáca +

‫راهبه

-

hivatás +

‫حرفه

-

szemorvos +

‫چشم پزشک

-

optikus +

‫چشم پزشک

-

festő +

‫نقّاش

-

újságkihordó +

‫روزنامه فروش

-

fotós +

‫عکّاس

-

kalóz +

‫دزد دریایی

-

vízvezeték-szerelő +

‫لوله کش

-

rendőr +

‫پلیس

-

hordár +

‫باربر

-

fogoly +

‫زندانی

-

titkárnő +

‫منشی

-

kém +

‫جاسوس

-

sebész +

‫جرّاح

-

tanárnő +

‫معلّم

-

tolvaj +

‫دزد

-

teherautó-sofőr +

‫راننده کامیون

-

munkanélküliség +

‫بیکاری

-

pincérnő +

‫گارسون

-

ablaktisztító +

‫نظافت چی پنجره

-

munka +

‫کار

-

dolgozó +

‫کارگر

-
építész
‫معمار

-
űrhajós
‫فضانورد

-
fodrász
‫آرایشگر

-
kovács
‫آهنگر

-
bokszoló
‫بوکسور

-
torreádor
‫گاوباز

-
hivatalnok
‫بوروکرات

-
üzleti út
‫سفر کاری

-
üzletember
‫تاجر

-
hentes
‫قصّاب

-
autószerelő
‫مکانیک

-
házmester
‫سرایدار

-
takarítónő
‫نظافت چی

-
bohóc
‫دلقک

-
kolléga
‫همکار

-
karmester
‫رهبر ارکستر

-
szakács
‫آشپز

-
cowboy
‫کابوی

-
fogorvos
‫دندانپزشک

-
nyomozó
‫کارآگاه

-
búvár
‫غوّاص

-
orvos
‫پزشک

-
doktor
‫دکتر

-
villanyszerelő
‫برق کار

-
diáklány
‫دانش آموز

-
tűzoltó
‫آتش نشان

-
halász
‫ماهی گیر

-
focista
‫فوتبالیست

-
gengszter
‫اوباش

-
kertész
‫باغبان

-
golfozó
‫گلف باز

-
gitáros
‫گیتاریست

-
vadász
‫شکارچی

-
belsőépítész
‫طراح داخلی

-
bíró
‫قاضی

-
kajakos
‫کایاک ران

-
bűvész
‫شعبده باز

-
férfi tanuló
‫دانش آموز

-
maratoni futó
‫دونده ماراتن

-
zenész
‫نوازنده

-
apáca
‫راهبه

-
hivatás
‫حرفه

-
szemorvos
‫چشم پزشک

-
optikus
‫چشم پزشک

-
festő
‫نقّاش

-
újságkihordó
‫روزنامه فروش

-
fotós
‫عکّاس

-
kalóz
‫دزد دریایی

-
vízvezeték-szerelő
‫لوله کش

-
rendőr
‫پلیس

-
hordár
‫باربر

-
fogoly
‫زندانی

-
titkárnő
‫منشی

-
kém
‫جاسوس

-
sebész
‫جرّاح

-
tanárnő
‫معلّم

-
tolvaj
‫دزد

-
teherautó-sofőr
‫راننده کامیون

-
munkanélküliség
‫بیکاری

-
pincérnő
‫گارسون

-
ablaktisztító
‫نظافت چی پنجره

-
munka
‫کار

-
dolgozó
‫کارگر