‫بدن     
Corpo

-

il braccio

‫بازو

-

la schiena

‫کمر

-

la testa calva

‫سر طاس

-

la barba

‫ریش

-

il sangue

‫خون

-

l'osso

‫استخوان

-

il sedere

‫باسن

-

la treccia

‫موی دم اسبی

-

il seno

‫سینه

-

l'orecchio

‫گوش

-

l'occhio

‫چشم

-

la faccia

‫صورت

-

il dito

‫انگشت

-

l'impronta digitale

‫اثر انگشت

-

il pugno

‫مشت

-

la mano

‫دست

-

il cuore

‫قلب

-

il dito indice

‫انگشت نشانه

-

il rene

‫کلیه

-

il ginocchio

‫زانو

-

la bocca

‫دهان

-

lo scheletro

‫اسکلت

-

la pelle

‫پوست

-

il cranio

‫جمجمه

-

il tatuaggio

‫خال کوبی

-

la gola

‫گلو

-

il pollice

‫انگشت شست

-

il dito

‫انگشت پا

-

la lingua

‫زبان

-

il dente

‫دندان

-

la parrucca

‫کلاه گیس

-
il braccio
‫بازو

-
la schiena
‫کمر

-
la testa calva
‫سر طاس

-
la barba
‫ریش

-
il sangue
‫خون

-
l'osso
‫استخوان

-
il sedere
‫باسن

-
la treccia
‫موی دم اسبی

-
il cervello
‫مغز

-
il seno
‫سینه

-
l'orecchio
‫گوش

-
l'occhio
‫چشم

-
la faccia
‫صورت

-
il dito
‫انگشت

-
l'impronta digitale
‫اثر انگشت

-
il pugno
‫مشت

-
il piede
‫پا

-
i capelli
‫مو

-
il taglio di capelli
‫مدل مو

-
la mano
‫دست

-
la testa
‫سر

-
il cuore
‫قلب

-
il dito indice
‫انگشت نشانه

-
il rene
‫کلیه

-
il ginocchio
‫زانو

-
la gamba
‫پا

-
il labbro
‫لب

-
la bocca
‫دهان

-
il ricciolo
‫طره

-
lo scheletro
‫اسکلت

-
la pelle
‫پوست

-
il cranio
‫جمجمه

-
il tatuaggio
‫خال کوبی

-
la gola
‫گلو

-
il pollice
‫انگشت شست

-
il dito
‫انگشت پا

-
la lingua
‫زبان

-
il dente
‫دندان

-
la parrucca
‫کلاه گیس