‫دین     
Religione

-

la Pasqua +

‫عید پاک

-

l'uovo di Pasqua +

‫تخم مرغ عید پاک

-

l'angelo +

‫فرشته

-

la campana +

‫ناقوس

-

la bibbia +

‫کتاب مقدس

-

il vescovo +

‫اسقف

-

la benedizione +

‫برکت

-

il Buddismo +

‫بودیسم

-

il Cristianesimo +

‫مسیحیت

-

il regalo di Natale +

‫هدیه کریسمس

-

l'albero di Natale +

‫درخت کریسمس

-

la chiesa +

‫کلیسا

-

la bara +

‫تابوت

-

la creazione +

‫خلقت

-

il crocifisso +

‫صلیب عیسی

-

il diavolo +

‫شیطان

-

il dio +

‫خدا

-

l'Induismo +

‫آیین هندو

-

l'Islam +

‫اسلام

-

l'Ebraismo +

‫یهودیت

-

la meditazione +

‫مراقبه

-

la mummia +

‫مومیایی

-

il musulmano +

‫مسلمان

-

il papa +

‫پاپ

-

la preghiera +

‫نماز

-

il sacerdote +

‫کشیش

-

la religione +

‫دین

-

il servizio religioso +

‫مراسم مذهبی

-

la sinagoga +

‫کنیسه

-

il tempio +

‫معبد

-

la tomba +

‫مقبره

-
la Pasqua
‫عید پاک

-
l'uovo di Pasqua
‫تخم مرغ عید پاک

-
l'angelo
‫فرشته

-
la campana
‫ناقوس

-
la bibbia
‫کتاب مقدس

-
il vescovo
‫اسقف

-
la benedizione
‫برکت

-
il Buddismo
‫بودیسم

-
il Cristianesimo
‫مسیحیت

-
il regalo di Natale
‫هدیه کریسمس

-
l'albero di Natale
‫درخت کریسمس

-
la chiesa
‫کلیسا

-
la bara
‫تابوت

-
la creazione
‫خلقت

-
il crocifisso
‫صلیب عیسی

-
il diavolo
‫شیطان

-
il dio
‫خدا

-
l'Induismo
‫آیین هندو

-
l'Islam
‫اسلام

-
l'Ebraismo
‫یهودیت

-
la meditazione
‫مراقبه

-
la mummia
‫مومیایی

-
il musulmano
‫مسلمان

-
il papa
‫پاپ

-
la preghiera
‫نماز

-
il sacerdote
‫کشیش

-
la religione
‫دین

-
il servizio religioso
‫مراسم مذهبی

-
la sinagoga
‫کنیسه

-
il tempio
‫معبد

-
la tomba
‫مقبره