‫مصالح     
Materiali

-

l'ottone

‫برنج

-

il cemento

‫سیمان

-

la ceramica

‫سرامیک

-

la tela

‫پارچه

-

il tessuto

‫پارچه

-

il cotone

‫پنبه

-

il cristallo

‫بلور

-

la sporcizia

‫کثیفی

-

la colla

‫چسب

-

la pelle

‫چرم

-

il metallo

‫فلز

-

l'olio

‫نفت

-

la polvere

‫پودر

-

il sale

‫نمک

-

il rottame

‫قراضه

-

l'argento

‫نقره

-

la pietra

‫سنگ

-

la paglia

‫کاه

-

il legno

‫چوب

-

la lana

‫پشم

-
l'ottone
‫برنج

-
il cemento
‫سیمان

-
la ceramica
‫سرامیک

-
la tela
‫پارچه

-
il tessuto
‫پارچه

-
il cotone
‫پنبه

-
il cristallo
‫بلور

-
la sporcizia
‫کثیفی

-
la colla
‫چسب

-
la pelle
‫چرم

-
il metallo
‫فلز

-
l'olio
‫نفت

-
la polvere
‫پودر

-
il sale
‫نمک

-
la sabbia
‫شن

-
il rottame
‫قراضه

-
l'argento
‫نقره

-
la pietra
‫سنگ

-
la paglia
‫کاه

-
il legno
‫چوب

-
la lana
‫پشم