‫سلامت     
Salute

-

l'ambulanza

‫آمبولانس

-

la benda

‫پانسمان

-

la nascita

‫تولّد

-

la pressione sanguigna

‫فشار خون

-

l'igiene personale

‫بهداشت بدن

-

il raffreddore

‫التهاب بینی

-

la crema

‫کِرِم

-

l'esame

‫معاینه

-

l'esaurimento

‫خستگی

-

la maschera facciale

‫ماسک صورت

-

la cassetta di pronto soccorso

‫جعبه کمک های اولیه

-

la cura

‫شفا

-

la salute

‫سلامت

-

l'ospedale

‫بیمارستان

-

la siringa

‫تزریق

-

l'infortunio

‫جراحت

-

il trucco

‫آرایش

-

il massaggio

‫ماساژ

-

la medicina

‫پزشکی

-

il farmaco

‫دارو

-

il mortaio

‫هاون

-

la mascherina

‫دهانه

-

il tagliaunghie

‫ناخن گیر

-

l'obesità

‫اضافه وزن

-

l'operazione

‫عمل جراحی

-

il dolore

‫درد

-

il profumo

‫عطر

-

la pillola

‫قرص

-

la gravidanza

‫بارداری

-

il rasoio

‫ریش تراش

-

la rasatura

‫تراش ریش

-

il sonno

‫خواب

-

il fumatore

‫سیگاری

-

il divieto di fumare

‫ممنوعیت استعمال دخانیات

-

la crema solare

‫کرم ضد آفتاب

-

il bastoncino ovattati

‫پنبه گوش پاک کن

-

lo spazzolino

‫مسواک

-

il dentifricio

‫خمیر دندان

-

lo stuzzicadenti

‫خلال دندان

-

la vittima

‫قربانی

-

la bilancia

‫ترازو

-

la sedia a rotelle

‫صندلی چرخدار

-
l'ambulanza
‫آمبولانس

-
la benda
‫پانسمان

-
la nascita
‫تولّد

-
la pressione sanguigna
‫فشار خون

-
l'igiene personale
‫بهداشت بدن

-
il raffreddore
‫التهاب بینی

-
la crema
‫کِرِم

-
la stampella
‫عصا

-
l'esame
‫معاینه

-
l'esaurimento
‫خستگی

-
la maschera facciale
‫ماسک صورت

-
la cassetta di pronto soccorso
‫جعبه کمک های اولیه

-
la cura
‫شفا

-
la salute
‫سلامت

-
l'apparecchio acustico
‫سمعک

-
l'ospedale
‫بیمارستان

-
la siringa
‫تزریق

-
l'infortunio
‫جراحت

-
il trucco
‫آرایش

-
il massaggio
‫ماساژ

-
la medicina
‫پزشکی

-
il farmaco
‫دارو

-
il mortaio
‫هاون

-
la mascherina
‫دهانه

-
il tagliaunghie
‫ناخن گیر

-
l'obesità
‫اضافه وزن

-
l'operazione
‫عمل جراحی

-
il dolore
‫درد

-
il profumo
‫عطر

-
la pillola
‫قرص

-
la gravidanza
‫بارداری

-
il rasoio
‫ریش تراش

-
la rasatura
‫تراش ریش

-
il pennello da barba
‫فرچه

-
il sonno
‫خواب

-
il fumatore
‫سیگاری

-
il divieto di fumare
‫ممنوعیت استعمال دخانیات

-
la crema solare
‫کرم ضد آفتاب

-
il bastoncino ovattati
‫پنبه گوش پاک کن

-
lo spazzolino
‫مسواک

-
il dentifricio
‫خمیر دندان

-
lo stuzzicadenti
‫خلال دندان

-
la vittima
‫قربانی

-
la bilancia
‫ترازو

-
la sedia a rotelle
‫صندلی چرخدار