‫سلامت     
Salute

-

l'ambulanza +

‫آمبولانس

-

la benda +

‫پانسمان

-

la nascita +

‫تولّد

-

la pressione sanguigna +

‫فشار خون

-

l'igiene personale +

‫بهداشت بدن

-

il raffreddore +

‫التهاب بینی

-

la crema +

‫کِرِم

-

la stampella +

‫عصا

-

l'esame +

‫معاینه

-

l'esaurimento +

‫خستگی

-

la maschera facciale +

‫ماسک صورت

-

la cassetta di pronto soccorso +

‫جعبه کمک های اولیه

-

la cura +

‫شفا

-

la salute +

‫سلامت

-

l'apparecchio acustico +

‫سمعک

-

l'ospedale +

‫بیمارستان

-

la siringa +

‫تزریق

-

l'infortunio +

‫جراحت

-

il trucco +

‫آرایش

-

il massaggio +

‫ماساژ

-

la medicina +

‫پزشکی

-

il farmaco +

‫دارو

-

il mortaio +

‫هاون

-

la mascherina +

‫دهانه

-

il tagliaunghie +

‫ناخن گیر

-

l'obesità +

‫اضافه وزن

-

l'operazione +

‫عمل جراحی

-

il dolore +

‫درد

-

il profumo +

‫عطر

-

la pillola +

‫قرص

-

la gravidanza +

‫بارداری

-

il rasoio +

‫ریش تراش

-

la rasatura +

‫تراش ریش

-

il pennello da barba +

‫فرچه

-

il sonno +

‫خواب

-

il fumatore +

‫سیگاری

-

il divieto di fumare +

‫ممنوعیت استعمال دخانیات

-

la crema solare +

‫کرم ضد آفتاب

-

il bastoncino ovattati +

‫پنبه گوش پاک کن

-

lo spazzolino +

‫مسواک

-

il dentifricio +

‫خمیر دندان

-

lo stuzzicadenti +

‫خلال دندان

-

la vittima +

‫قربانی

-

la bilancia +

‫ترازو

-

la sedia a rotelle +

‫صندلی چرخدار

-
l'ambulanza
‫آمبولانس

-
la benda
‫پانسمان

-
la nascita
‫تولّد

-
la pressione sanguigna
‫فشار خون

-
l'igiene personale
‫بهداشت بدن

-
il raffreddore
‫التهاب بینی

-
la crema
‫کِرِم

-
la stampella
‫عصا

-
l'esame
‫معاینه

-
l'esaurimento
‫خستگی

-
la maschera facciale
‫ماسک صورت

-
la cassetta di pronto soccorso
‫جعبه کمک های اولیه

-
la cura
‫شفا

-
la salute
‫سلامت

-
l'apparecchio acustico
‫سمعک

-
l'ospedale
‫بیمارستان

-
la siringa
‫تزریق

-
l'infortunio
‫جراحت

-
il trucco
‫آرایش

-
il massaggio
‫ماساژ

-
la medicina
‫پزشکی

-
il farmaco
‫دارو

-
il mortaio
‫هاون

-
la mascherina
‫دهانه

-
il tagliaunghie
‫ناخن گیر

-
l'obesità
‫اضافه وزن

-
l'operazione
‫عمل جراحی

-
il dolore
‫درد

-
il profumo
‫عطر

-
la pillola
‫قرص

-
la gravidanza
‫بارداری

-
il rasoio
‫ریش تراش

-
la rasatura
‫تراش ریش

-
il pennello da barba
‫فرچه

-
il sonno
‫خواب

-
il fumatore
‫سیگاری

-
il divieto di fumare
‫ممنوعیت استعمال دخانیات

-
la crema solare
‫کرم ضد آفتاب

-
il bastoncino ovattati
‫پنبه گوش پاک کن

-
lo spazzolino
‫مسواک

-
il dentifricio
‫خمیر دندان

-
lo stuzzicadenti
‫خلال دندان

-
la vittima
‫قربانی

-
la bilancia
‫ترازو

-
la sedia a rotelle
‫صندلی چرخدار