‫اتومبیل     
Auto

-

il filtro dell'aria +

‫فیلتر هوا

-

il guasto +

‫خرابی

-

il camper +

‫ماشین کاروان

-

la batteria +

‫باتری اتومبیل

-

il seggiolino per bambini +

‫صندلی بچّه

-

il danno +

‫آسیب

-

il diesel +

‫دیزل

-

il tubo di scappamento +

‫لوله اگزوز

-

la gomma a terra +

‫لاستیک پنچر

-

il benzinaio +

‫پمپ بنزین

-

il faro +

‫چراغ

-

il cofano +

‫کاپوت ماشین

-

il cricco +

‫جک

-

la tanica +

‫قوطی ذخیره

-

lo sfasciacarrozze +

‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-

la coda +

‫عقب

-

il fanalino di coda +

‫نور عقب

-

lo specchietto retrovisore +

‫آینه عقب

-

la guida +

‫نقل

-

il cerchio +

‫رینگ ماشین

-

la candela +

‫شمع ماشین

-

il tachimetro +

‫سرعت سنج

-

la multa +

‫جریمه

-

lo pneumatico +

‫لاستیک

-

il carro attrezzi +

‫مکانیک سیار

-

l'auto d'epoca +

‫اتومبیل قدیمی

-

la ruota +

‫چرخ

-
il filtro dell'aria
‫فیلتر هوا

-
il guasto
‫خرابی

-
il camper
‫ماشین کاروان

-
la batteria
‫باتری اتومبیل

-
il seggiolino per bambini
‫صندلی بچّه

-
il danno
‫آسیب

-
il diesel
‫دیزل

-
il tubo di scappamento
‫لوله اگزوز

-
la gomma a terra
‫لاستیک پنچر

-
il benzinaio
‫پمپ بنزین

-
il faro
‫چراغ

-
il cofano
‫کاپوت ماشین

-
il cricco
‫جک

-
la tanica
‫قوطی ذخیره

-
lo sfasciacarrozze
‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-
la coda
‫عقب

-
il fanalino di coda
‫نور عقب

-
lo specchietto retrovisore
‫آینه عقب

-
la guida
‫نقل

-
il cerchio
‫رینگ ماشین

-
la candela
‫شمع ماشین

-
il tachimetro
‫سرعت سنج

-
la multa
‫جریمه

-
lo pneumatico
‫لاستیک

-
il carro attrezzi
‫مکانیک سیار

-
l'auto d'epoca
‫اتومبیل قدیمی

-
la ruota
‫چرخ