‫هنر     
Arte

-

l'applauso +

‫تشویق

-

l'arte +

‫هنر

-

l'inchino +

‫تعظیم

-

il pennello +

‫قلم‌مو

-

il libro da colorare +

‫کتاب رنگ آمیزی

-

la ballerina +

‫رقصنده

-

il disegno +

‫طراحی

-

la galleria d'arte +

‫گالری

-

la vetrata +

‫پنجره شیشه ای

-

il graffito +

‫نوشته دیواری

-

l'artigianato +

‫صنایع دستی

-

il mosaico +

‫موزاییک

-

l'affresco +

‫نقاشی دیواری

-

il museo +

‫موزه

-

l'esecuzione +

‫به صحنه بردن

-

il quadro +

‫تصویر

-

la poesia +

‫شعر

-

la scultura +

‫مجسّمه

-

l'inno +

‫آهنگ

-

la statua +

‫مجسّمه

-

l'acquerello +

‫آبرنگ

-
l'applauso
‫تشویق

-
l'arte
‫هنر

-
l'inchino
‫تعظیم

-
il pennello
‫قلم‌مو

-
il libro da colorare
‫کتاب رنگ آمیزی

-
la ballerina
‫رقصنده

-
il disegno
‫طراحی

-
la galleria d'arte
‫گالری

-
la vetrata
‫پنجره شیشه ای

-
il graffito
‫نوشته دیواری

-
l'artigianato
‫صنایع دستی

-
il mosaico
‫موزاییک

-
l'affresco
‫نقاشی دیواری

-
il museo
‫موزه

-
l'esecuzione
‫به صحنه بردن

-
il quadro
‫تصویر

-
la poesia
‫شعر

-
la scultura
‫مجسّمه

-
l'inno
‫آهنگ

-
la statua
‫مجسّمه

-
l'acquerello
‫آبرنگ