‫هوا     
Tempo

-

il barometro

‫هواسنج

-

la nuvola

‫ابر

-

il freddo

‫سرما

-

la mezzaluna

‫هلال

-

il buio

‫تاریکی

-

la siccità

‫خشکسالی

-

la terra

‫زمین

-

la nebbia

‫مِه

-

il gelo

‫یخبندان

-

il ghiaccio

‫یخبندان

-

il calore

‫گرما

-

l'uragano

‫گردباد

-

il ghiacciolo

‫قندیل

-

il fulmine

‫صاعقه

-

la meteora

‫شهاب سنگ

-

la luna

‫ماه

-

l'arcobaleno

‫رنگین کمان

-

la goccia di pioggia

‫قطره باران

-

la neve

‫برف

-

il fiocco di neve

‫دانه برف

-

il pupazzo di neve

‫آدم برفی

-

la stella

‫ستاره

-

la tempesta

‫طوفان

-

la mareggiata

‫طوفان

-

il sole

‫خورشید

-

il raggio di sole

‫پرتو افتاب

-

il tramonto

‫پستاب

-

il termometro

‫دماسنج

-

il temporale

‫رعد و برق

-

il meteo

‫آب و هوا

-

il bagnato

‫رطوبت

-

il vento

‫باد

-
il barometro
‫هواسنج

-
la nuvola
‫ابر

-
il freddo
‫سرما

-
la mezzaluna
‫هلال

-
il buio
‫تاریکی

-
la siccità
‫خشکسالی

-
la terra
‫زمین

-
la nebbia
‫مِه

-
il gelo
‫یخبندان

-
il ghiaccio
‫یخبندان

-
il calore
‫گرما

-
l'uragano
‫گردباد

-
il ghiacciolo
‫قندیل

-
il fulmine
‫صاعقه

-
la meteora
‫شهاب سنگ

-
la luna
‫ماه

-
l'arcobaleno
‫رنگین کمان

-
la goccia di pioggia
‫قطره باران

-
la neve
‫برف

-
il fiocco di neve
‫دانه برف

-
il pupazzo di neve
‫آدم برفی

-
la stella
‫ستاره

-
la tempesta
‫طوفان

-
la mareggiata
‫طوفان

-
il sole
‫خورشید

-
il raggio di sole
‫پرتو افتاب

-
il tramonto
‫پستاب

-
il termometro
‫دماسنج

-
il temporale
‫رعد و برق

-
il crepuscolo
‫شفق

-
il meteo
‫آب و هوا

-
il bagnato
‫رطوبت

-
il vento
‫باد