‫هوا     
Tempo

-

il barometro +

‫هواسنج

-

la nuvola +

‫ابر

-

il freddo +

‫سرما

-

la mezzaluna +

‫هلال

-

il buio +

‫تاریکی

-

la siccità +

‫خشکسالی

-

la terra +

‫زمین

-

la nebbia +

‫مِه

-

il gelo +

‫یخبندان

-

il ghiaccio +

‫یخبندان

-

il calore +

‫گرما

-

l'uragano +

‫گردباد

-

il ghiacciolo +

‫قندیل

-

il fulmine +

‫صاعقه

-

la meteora +

‫شهاب سنگ

-

la luna +

‫ماه

-

l'arcobaleno +

‫رنگین کمان

-

la goccia di pioggia +

‫قطره باران

-

la neve +

‫برف

-

il fiocco di neve +

‫دانه برف

-

il pupazzo di neve +

‫آدم برفی

-

la stella +

‫ستاره

-

la tempesta +

‫طوفان

-

la mareggiata +

‫طوفان

-

il sole +

‫خورشید

-

il raggio di sole +

‫پرتو افتاب

-

il tramonto +

‫پستاب

-

il termometro +

‫دماسنج

-

il temporale +

‫رعد و برق

-

il crepuscolo +

‫شفق

-

il meteo +

‫آب و هوا

-

il bagnato +

‫رطوبت

-

il vento +

‫باد

-
il barometro
‫هواسنج

-
la nuvola
‫ابر

-
il freddo
‫سرما

-
la mezzaluna
‫هلال

-
il buio
‫تاریکی

-
la siccità
‫خشکسالی

-
la terra
‫زمین

-
la nebbia
‫مِه

-
il gelo
‫یخبندان

-
il ghiaccio
‫یخبندان

-
il calore
‫گرما

-
l'uragano
‫گردباد

-
il ghiacciolo
‫قندیل

-
il fulmine
‫صاعقه

-
la meteora
‫شهاب سنگ

-
la luna
‫ماه

-
l'arcobaleno
‫رنگین کمان

-
la goccia di pioggia
‫قطره باران

-
la neve
‫برف

-
il fiocco di neve
‫دانه برف

-
il pupazzo di neve
‫آدم برفی

-
la stella
‫ستاره

-
la tempesta
‫طوفان

-
la mareggiata
‫طوفان

-
il sole
‫خورشید

-
il raggio di sole
‫پرتو افتاب

-
il tramonto
‫پستاب

-
il termometro
‫دماسنج

-
il temporale
‫رعد و برق

-
il crepuscolo
‫شفق

-
il meteo
‫آب و هوا

-
il bagnato
‫رطوبت

-
il vento
‫باد