‫خرید     
Shopping

-

il panificio +

‫نانوایی

-

il codice a barre +

‫بارکُد

-

la libreria +

‫کتابفروشی

-

il caffè +

‫کافه

-

la drogheria +

‫داروخانه

-

la lavanderia +

‫خشک شویی

-

il negozio di fiori +

‫گل فروشی

-

il regalo +

‫هدیه

-

il mercato +

‫بازار

-

il mercato coperto +

‫مرکز خرید

-

l'edicola +

‫دکه روزنامه فروشی

-

la farmacia +

‫داروخانه

-

l'ufficio postale +

‫اداره پست

-

la ceramica +

‫سفالگری

-

i saldi +

‫فروش

-

il negozio +

‫فروشگاه

-

lo shopping +

‫خرید

-

la borsa della spesa +

‫کیسه خرید

-

il cestino +

‫سبد خرید

-

il carrello della spesa +

‫چرخ خرید

-

la giornata di shopping +

‫تور خرید

-
il panificio
‫نانوایی

-
il codice a barre
‫بارکُد

-
la libreria
‫کتابفروشی

-
il caffè
‫کافه

-
la drogheria
‫داروخانه

-
la lavanderia
‫خشک شویی

-
il negozio di fiori
‫گل فروشی

-
il regalo
‫هدیه

-
il mercato
‫بازار

-
il mercato coperto
‫مرکز خرید

-
l'edicola
‫دکه روزنامه فروشی

-
la farmacia
‫داروخانه

-
l'ufficio postale
‫اداره پست

-
la ceramica
‫سفالگری

-
i saldi
‫فروش

-
il negozio
‫فروشگاه

-
lo shopping
‫خرید

-
la borsa della spesa
‫کیسه خرید

-
il cestino
‫سبد خرید

-
il carrello della spesa
‫چرخ خرید

-
la giornata di shopping
‫تور خرید