‫حیوانات بزرگ     
Grandi animali

-

l'alligatore

‫تمساح

-

le corna

‫شاخ گوزن

-

il babbuino

‫انتر

-

l'orso

‫خرس

-

il bufalo

‫گاو وحشی

-

il ghepardo

‫یوزپلنگ

-

la mucca

‫گاو

-

il coccodrillo

‫تمساح

-

il dinosauro

‫دایناسور

-

l'asino

‫خر

-

il drago

‫اژدها

-

l'elefante

‫فیل

-

la giraffa

‫زرافه

-

il gorilla

‫گوریل

-

l'ippopotamo

‫اسب آبی

-

il cavallo

‫اسب

-

il canguro

‫کانگورو

-

il leopardo

‫پلنگ

-

il leone

‫شیر

-

il lama

‫لاما

-

la lince

سیا گوش

-

il mostro

‫هیولا

-

l'alce

‫موس

-

lo struzzo

‫شترمرغ

-

il panda

‫پاندا

-

il maiale

‫خوک

-

l'orso polare

‫خرس قطبی

-

il puma

‫شیر کوهی

-

il rinoceronte

‫کرگدن

-

il cervo

‫گوزن

-

la tigre

‫ببر

-

il tricheco

‫شیر ماهی

-

il cavallo selvaggio

‫اسب وحشی

-

la zebra

‫گورخر

-
l'alligatore
‫تمساح

-
le corna
‫شاخ گوزن

-
il babbuino
‫انتر

-
l'orso
‫خرس

-
il bufalo
‫گاو وحشی

-
il cammello
‫شتر

-
il ghepardo
‫یوزپلنگ

-
la mucca
‫گاو

-
il coccodrillo
‫تمساح

-
il dinosauro
‫دایناسور

-
l'asino
‫خر

-
il drago
‫اژدها

-
l'elefante
‫فیل

-
la giraffa
‫زرافه

-
il gorilla
‫گوریل

-
l'ippopotamo
‫اسب آبی

-
il cavallo
‫اسب

-
il canguro
‫کانگورو

-
il leopardo
‫پلنگ

-
il leone
‫شیر

-
il lama
‫لاما

-
la lince
سیا گوش

-
il mostro
‫هیولا

-
l'alce
‫موس

-
lo struzzo
‫شترمرغ

-
il panda
‫پاندا

-
il maiale
‫خوک

-
l'orso polare
‫خرس قطبی

-
il puma
‫شیر کوهی

-
il rinoceronte
‫کرگدن

-
il cervo
‫گوزن

-
la tigre
‫ببر

-
il tricheco
‫شیر ماهی

-
il cavallo selvaggio
‫اسب وحشی

-
la zebra
‫گورخر