‫حیوانات کوچک     
Piccoli animali

-

la formica +

‫مورچه

-

lo scarabeo +

‫قاب‌بالان

-

l'uccello +

‫پرنده

-

La gabbietta per uccelli +

‫قفس پرنده

-

la casetta per uccelli +

‫خانه پرنده

-

il calabrone +

خرزنبوریان

-

la farfalla +

‫پروانه

-

il bruco +

‫کرم ابریشم

-

il millepiedi +

‫هزارپا

-

il granchio +

‫خرچنگ

-

la mosca +

‫مگس

-

la rana +

‫قورباغه

-

il pesce rosso +

‫ماهی قرمز

-

la cavalletta +

‫ملخ

-

la cavia +

‫خوکچه هندی

-

il criceto +

‫همستر

-

il riccio +

‫جوجه تیغی

-

il colibrì +

‫مگس‌ مرغ

-

l'iguana +

‫سوسمار

-

l'insetto +

‫حشره

-

la medusa +

‫چتر دریایی

-

il gattino +

‫بچه گربه

-

la coccinella +

‫پینه دوز

-

la lucertola +

‫مارمولک

-

il pidocchio +

‫شپش

-

la marmotta +

‫مارموت

-

la zanzara +

‫پشه

-

il topo +

‫موش

-

l'ostrica +

‫صدف

-

lo scorpione +

‫عقرب

-

il cavalluccio marino +

‫اسب دریایی

-

la conchiglia +

‫صدف

-

il gamberetto +

‫میگو

-

il ragno +

‫عنکبوت

-

la ragnatela +

‫تار عنکبوت

-

la stella marina +

‫ستاره دریایی

-

la vespa +

‫زنبور

-
la formica
‫مورچه

-
lo scarabeo
‫قاب‌بالان

-
l'uccello
‫پرنده

-
La gabbietta per uccelli
‫قفس پرنده

-
la casetta per uccelli
‫خانه پرنده

-
il calabrone
خرزنبوریان

-
la farfalla
‫پروانه

-
il bruco
‫کرم ابریشم

-
il millepiedi
‫هزارپا

-
il granchio
‫خرچنگ

-
la mosca
‫مگس

-
la rana
‫قورباغه

-
il pesce rosso
‫ماهی قرمز

-
la cavalletta
‫ملخ

-
la cavia
‫خوکچه هندی

-
il criceto
‫همستر

-
il riccio
‫جوجه تیغی

-
il colibrì
‫مگس‌ مرغ

-
l'iguana
‫سوسمار

-
l'insetto
‫حشره

-
la medusa
‫چتر دریایی

-
il gattino
‫بچه گربه

-
la coccinella
‫پینه دوز

-
la lucertola
‫مارمولک

-
il pidocchio
‫شپش

-
la marmotta
‫مارموت

-
la zanzara
‫پشه

-
il topo
‫موش

-
l'ostrica
‫صدف

-
lo scorpione
‫عقرب

-
il cavalluccio marino
‫اسب دریایی

-
la conchiglia
‫صدف

-
il gamberetto
‫میگو

-
il ragno
‫عنکبوت

-
la ragnatela
‫تار عنکبوت

-
la stella marina
‫ستاره دریایی

-
la vespa
‫زنبور