‫نوشیدنی ها     
Bevande

-

gli alcolici

‫الکل

-

la birra

‫آبجو

-

la bottiglia di birra

‫بطری آبجو

-

il tappo

‫درب بطری

-

il cappuccino

‫کاپوچینو

-

lo champagne

‫شامپاین

-

il bicchiere di champagne

‫لیوان شامپاین

-

il cocktail

‫کوکتل

-

il caffè

‫قهوه

-

il tappo di sughero

‫چوب پنبه بطری

-

il cavatappi

‫در بازکن

-

il succo di frutta

‫آب میوه

-

l'imbuto

‫قیف

-

il bricco

‫پارچ

-

il bollitore

‫کتری

-

il liquore

‫مشروب

-

il latte

‫شیر

-

la tazza

‫لیوان

-

il succo d'arancia

‫آب پرتقال

-

la brocca

‫پارچ

-

il bicchiere di plastica

‫لیوان پلاستیکی

-

il vino rosso

‫شراب قرمز

-

il tè

‫چای

-

la teiera

‫قوری

-

il thermos

‫فلاسک

-

la sete

‫تشنگی

-

l'acqua

‫آب

-

il whisky

‫ویسکی

-

il vino bianco

‫شراب سفید

-

il vino

‫شراب

-
gli alcolici
‫الکل

-
la birra
‫آبجو

-
la bottiglia di birra
‫بطری آبجو

-
il tappo
‫درب بطری

-
il cappuccino
‫کاپوچینو

-
lo champagne
‫شامپاین

-
il bicchiere di champagne
‫لیوان شامپاین

-
il cocktail
‫کوکتل

-
il caffè
‫قهوه

-
il tappo di sughero
‫چوب پنبه بطری

-
il cavatappi
‫در بازکن

-
il succo di frutta
‫آب میوه

-
l'imbuto
‫قیف

-
il cubetto di ghiaccio
‫تکّه یخ

-
il bricco
‫پارچ

-
il bollitore
‫کتری

-
il liquore
‫مشروب

-
il latte
‫شیر

-
la tazza
‫لیوان

-
il succo d'arancia
‫آب پرتقال

-
la brocca
‫پارچ

-
il bicchiere di plastica
‫لیوان پلاستیکی

-
il vino rosso
‫شراب قرمز

-
la cannuccia
‫نی

-
il tè
‫چای

-
la teiera
‫قوری

-
il thermos
‫فلاسک

-
la sete
‫تشنگی

-
l'acqua
‫آب

-
il whisky
‫ویسکی

-
il vino bianco
‫شراب سفید

-
il vino
‫شراب