‫ابزار     
道具

-

いかり
ikari
+

‫لنگر

-

おなとこ
ona toko
+

‫سندان

-


ha
+

‫تیغه

-


ita
+

‫تخته

-

ボルト
boruto
+

‫پیچ

-

栓抜き
sen nuki
+

‫در بازکن

-

ほうき
hōki
+

‫جارو

-

ブラシ
burashi
+

‫بُرس

-

バケツ
baketsu
+

‫سطل

-

丸鋸
marunoko
+

‫ارّه برقی

-

缶切り
kankiri
+

‫در بازکن

-


kusari
+

‫زنجیر

-

チェーンソー
chēnsō
+

‫اره برقی

-

彫刻刀
chōkokutō
+

‫اسکنه

-

丸鋸の刃
marunoko no ha
+

‫تیغ ارّه

-

電気ドリル
denki doriru
+

‫دریل

-

ちりとり
chiritori
+

‫خاک انداز

-

ホース
hōsu
+

‫شلنگ

-

おろし金
oroshigane
+

‫چوب ‌ساب

-

ハンマー
hanmā
+

‫چکش

-

ちょうつがい
chō tsugai
+

‫لولا

-

フック
fukku
+

‫قلاب

-

はしご
hashigo
+

‫نردبان

-

手紙ばかり
tegami bakari
+

‫ترازو

-

磁石
jishaku
+

‫آهن ربا

-

モルタル
morutaru
+

‫بیلچه

-


kugi
+

‫میخ

-


hari
+

‫سوزن

-

ネットワーク
nettowāku
+

‫شبکه

-

ナット
natto
+

‫مهره

-

パレット 
paretto
+

‫کاردک

-

こて
kote
+

‫ماله

-

ピッチフォーク
pitchifōku
+

‫دوشاخه

-

かんな
kan'na
+

‫رنده نجاری

-

ペンチ
penchi
+

‫انبردست

-

手押し車
teoshi-sha
+

‫چرخ دستی

-

熊手
kumade
+

‫شن کش

-

修理
shūri
+

‫تعمیر

-


nawa
+

‫طناب

-

定規
jōgi
+

‫خط کش

-

のこぎり
nokogiri
+

‫ارّه

-

はさみ
hasami
+

‫قیچی

-

ネジ
neji
+

‫پیچ

-

スクリュードライバー
sukuryūdoraibā
+

‫پیچ گوشتی

-

縫糸
nuiito
+

‫نخ

-

シャベル
shaberu
+

‫بیل

-

糸車
itoguruma
+

‫چرخ نخ ریسی

-

渦巻バネ
uzumakibane
+

‫فنر

-

糸巻き
itomaki
+

‫قرقره

-

スチールケーブル
suchīrukēburu
+

‫کابل فولادی

-

テープ
tēpu
+

‫نوار چسب

-

スレッド
sureddo
+

‫رزوه

-

道具
dōgu
+

‫ابزار

-

道具箱
dōgu-bako
+

‫جعبه ابزار

-

こて
kote
+

‫بیلچه

-

ピンセット
pinsetto
+

‫موچین

-

万力
manriki
+

‫گیره

-

溶接装置
yōsetsu sōchi
+

‫وسیله جوشکاری

-

手押し車
teoshi-sha
+

‫فرقان

-

ワイヤー
waiyā
+

‫سیم

-

木片
mokuhen
+

‫تراشه چوب

-

レンチ
renchi
+

‫آچار

-
いかり
ikari
‫لنگر

-
おなとこ
ona toko
‫سندان

-

ha
‫تیغه

-

ita
‫تخته

-
ボルト
boruto
‫پیچ

-
栓抜き
sen nuki
‫در بازکن

-
ほうき
hōki
‫جارو

-
ブラシ
burashi
‫بُرس

-
バケツ
baketsu
‫سطل

-
丸鋸
marunoko
‫ارّه برقی

-
缶切り
kankiri
‫در بازکن

-

kusari
‫زنجیر

-
チェーンソー
chēnsō
‫اره برقی

-
彫刻刀
chōkokutō
‫اسکنه

-
丸鋸の刃
marunoko no ha
‫تیغ ارّه

-
電気ドリル
denki doriru
‫دریل

-
ちりとり
chiritori
‫خاک انداز

-
ホース
hōsu
‫شلنگ

-
おろし金
oroshigane
‫چوب ‌ساب

-
ハンマー
hanmā
‫چکش

-
ちょうつがい
chō tsugai
‫لولا

-
フック
fukku
‫قلاب

-
はしご
hashigo
‫نردبان

-
手紙ばかり
tegami bakari
‫ترازو

-
磁石
jishaku
‫آهن ربا

-
モルタル
morutaru
‫بیلچه

-

kugi
‫میخ

-

hari
‫سوزن

-
ネットワーク
nettowāku
‫شبکه

-
ナット
natto
‫مهره

-
パレット 
paretto
‫کاردک

-
こて
kote
‫ماله

-
ピッチフォーク
pitchifōku
‫دوشاخه

-
かんな
kan'na
‫رنده نجاری

-
ペンチ
penchi
‫انبردست

-
手押し車
teoshi-sha
‫چرخ دستی

-
熊手
kumade
‫شن کش

-
修理
shūri
‫تعمیر

-

nawa
‫طناب

-
定規
jōgi
‫خط کش

-
のこぎり
nokogiri
‫ارّه

-
はさみ
hasami
‫قیچی

-
ネジ
neji
‫پیچ

-
スクリュードライバー
sukuryūdoraibā
‫پیچ گوشتی

-
縫糸
nuiito
‫نخ

-
シャベル
shaberu
‫بیل

-
糸車
itoguruma
‫چرخ نخ ریسی

-
渦巻バネ
uzumakibane
‫فنر

-
糸巻き
itomaki
‫قرقره

-
スチールケーブル
suchīrukēburu
‫کابل فولادی

-
テープ
tēpu
‫نوار چسب

-
スレッド
sureddo
‫رزوه

-
道具
dōgu
‫ابزار

-
道具箱
dōgu-bako
‫جعبه ابزار

-
こて
kote
‫بیلچه

-
ピンセット
pinsetto
‫موچین

-
万力
manriki
‫گیره

-
溶接装置
yōsetsu sōchi
‫وسیله جوشکاری

-
手押し車
teoshi-sha
‫فرقان

-
ワイヤー
waiyā
‫سیم

-
木片
mokuhen
‫تراشه چوب

-
レンチ
renchi
‫آچار