‫تکنولوژی     
技術

-

カメラ
kamera

‫دوربین

-

コックピット
kokkupitto

‫اطاقک خلبان

-

クレーン
kurēn

‫جرثقیل

-

デスクトップ
desuku toppu

‫کامپیوتر رومیزی

-

掘削リグ
kussaku rigu

‫جزیره حفاری

-

運転
unten

‫درایو

-

DVD
DVD

‫دی وی دی

-

電気モーター
denki mōtā

‫موتور الکتریکی

-

掘削機
kussaku-ki

‫بیل مکانیکی

-

ファクシミリ
fakushimiri

‫دستگاه فکس

-

フィルムカメラ
firumu kamera

‫دوربین فیلم برداری

-

ゴーグル
gōguru

‫عینک ایمنی

-


kagi

‫کلید

-

芝刈り機
shibakariki

‫ماشین چمن زنی

-

機会
kikai

‫ماشین

-

炭坑
tankō

‫معدن

-

衛星アンテナ
eisei antena

‫آنتن ماهواره

-

ミシン
mishin

‫چرخ خیاطی

-

太陽光技術
taiyōkō gijutsu

‫فناوری خورشیدی

-

強圧
kyōatsu

‫جاده صاف کن

-

巻き尺
makijaku

‫نوار متر

-

技術
gijutsu

‫فناوری

-

電話
denwa

‫تلفن

-

望遠鏡
bōenkyō

‫تلسکوپ

-

バルブ
barubu

‫دریچه

-

ビデオカメラ
bideokamera

‫دوربین فیلمبرداری

-

電圧
den'atsu

‫ولتاژ

-

水車
suisha

‫چرخ آبی

-

風車
kazaguruma

‫آسیاب بادی

-
空気ポンプ
kūki ponpu
‫پمپ هوا

-
個体発生の写真
kotai hassei no shashin
‫عکس هوایی

-
ボールベアリング
bōrubearingu
‫بلبرینگ

-
バッテリー
batterī
‫باتری

-
自転車のチェーン
jitensha no chēn
‫زنجیر دوچرخه

-
ケーブル
kēburu
‫کابل

-
ケーブルリール
kēbururīru
‫حلقه کابل

-
カメラ
kamera
‫دوربین

-
カセット
kasetto
‫نوار

-
充電器
jūden-ki
‫شارژر

-
コックピット
kokkupitto
‫اطاقک خلبان

-
はめば歯車
hameba haguruma
‫چرخ دنده

-
ダイヤル錠
daiyaru jō
‫قفل

-
コンピューター
konpyūtā
‫کامپیوتر

-
クレーン
kurēn
‫جرثقیل

-
デスクトップ
desuku toppu
‫کامپیوتر رومیزی

-
掘削リグ
kussaku rigu
‫جزیره حفاری

-
運転
unten
‫درایو

-
DVD
DVD
‫دی وی دی

-
電気モーター
denki mōtā
‫موتور الکتریکی

-
エネルギー
enerugī
‫انرژی

-
掘削機
kussaku-ki
‫بیل مکانیکی

-
ファクシミリ
fakushimiri
‫دستگاه فکس

-
フィルムカメラ
firumu kamera
‫دوربین فیلم برداری

-
フロッピーディスク
furoppīdisuku
‫فلاپی دیسک

-
ゴーグル
gōguru
‫عینک ایمنی

-
ハードディスク
hādodisuku
‫هارد دیسک

-
ジョイスティック
joisutikku
‫جوی استیک

-

kagi
‫کلید

-
着陸
chakuriku
‫فرود

-
ノートパソコン
nōtopasokon
‫لپ تاپ

-
芝刈り機
shibakariki
‫ماشین چمن زنی

-
レンズ
renzu
‫عدسی

-
機会
kikai
‫ماشین

-
船用プロペラ
sen'yō puropera
‫پروانه کشتی

-
炭坑
tankō
‫معدن

-
複数のソケット
fukusū no soketto
‫چند پریزه

-
プリンター
purintā
‫چاپگر

-
プログラム
puroguramu
‫برنامه

-
プロペラ
puropera
‫پروانه

-
ポンプ
ponpu
‫پمپ

-
レコードプレーヤー
rekōdopurēyā
‫گرامافون

-
リモコン
rimokon
‫کنترل

-
ロボット
robotto
‫رُبات

-
衛星アンテナ
eisei antena
‫آنتن ماهواره

-
ミシン
mishin
‫چرخ خیاطی

-
スライドフィルム
suraidofirumu
‫اسلاید

-
太陽光技術
taiyōkō gijutsu
‫فناوری خورشیدی

-
スペースシャトル
supēsushatoru
‫شاتل فضایی

-
強圧
kyōatsu
‫جاده صاف کن

-
サスペンション
sasupenshon
‫یاتاقان

-
スイッチ
suitchi
‫سوییچ

-
巻き尺
makijaku
‫نوار متر

-
技術
gijutsu
‫فناوری

-
電話
denwa
‫تلفن

-
望遠レンズ
bōen renzu
‫عدسی

-
望遠鏡
bōenkyō
‫تلسکوپ

-
USBフラッシュドライブ
USB furasshudoraibu
‫فلش درایو

-
バルブ
barubu
‫دریچه

-
ビデオカメラ
bideokamera
‫دوربین فیلمبرداری

-
電圧
den'atsu
‫ولتاژ

-
水車
suisha
‫چرخ آبی

-
風力タービン
fūryoku tābin
‫توربین باد

-
風車
kazaguruma
‫آسیاب بادی