‫گیاهان     
植物

-


take
+

‫بامبو

-


hana
+

‫شکوفه

-

花束
hanataba
+

‫دسته گل

-


eda
+

‫شاخه

-

つぼみ
tsubomi
+

‫غنچه

-

サボテン
saboten
+

‫کاکتوس

-

クローバー
kurōbā
+

‫گل شبدر چه

-

松ぼっくり
matsubokkuri
+

‫مخروط

-

ヤグルマギク
yagurumagiku
+

‫گل گندم

-

クロッカス
kurokkasu
+

‫زعفران

-

水仙
suisen
+

‫نرگس

-

デイジー
deijī
+

‫گل مروارید

-

タンポポ
tanpopo
+

‫قاصدک

-


hana
+

‫گل

-


ha
+

‫شاخ و برگ

-

穀物
kokumotsu
+

‫دانه

-


kusa
+

‫چمن

-

栽培
saibai
+

‫رشد

-

ヒヤシンス
hiyashinsu
+

‫سنبل

-

芝生
shibafu
+

‫چمن

-

ユリ
yuri
+

‫سوسن سفید

-

亜麻仁
amani
+

‫تخم بزرک

-

キノコ
kinoko
+

‫قارچ

-

オリーブの木
orību no ki
+

‫درخت زیتون

-

シュロの木
shuro no ki
+

‫درخت خرما

-

パンジー
panjī
+

‫بنفشه سه رنگ

-

桃の木
momo no ki
+

‫درخت هلو

-

植物
shokubutsu
+

‫گیاه

-

ポピー
popī
+

‫خشخاش

-


ne
+

‫ریشه

-

バラ
bara
+

‫گل رز

-


tane
+

‫بذر

-

スノードロップ
sunōdoroppu
+

‫گل برف

-

ヒマワリ
himawari
+

‫گل آفتاب گردان

-

とげ
toge
+

‫خار

-


kan
+

‫تنه

-

チューリップ
chūrippu
+

‫گل لاله

-

スイレン
suiren
+

‫نیلوفر آبی

-

小麦
komugi
+

‫گندم

-

take
‫بامبو

-

hana
‫شکوفه

-
花束
hanataba
‫دسته گل

-

eda
‫شاخه

-
つぼみ
tsubomi
‫غنچه

-
サボテン
saboten
‫کاکتوس

-
クローバー
kurōbā
‫گل شبدر چه

-
松ぼっくり
matsubokkuri
‫مخروط

-
ヤグルマギク
yagurumagiku
‫گل گندم

-
クロッカス
kurokkasu
‫زعفران

-
水仙
suisen
‫نرگس

-
デイジー
deijī
‫گل مروارید

-
タンポポ
tanpopo
‫قاصدک

-

hana
‫گل

-

ha
‫شاخ و برگ

-
穀物
kokumotsu
‫دانه

-

kusa
‫چمن

-
栽培
saibai
‫رشد

-
ヒヤシンス
hiyashinsu
‫سنبل

-
芝生
shibafu
‫چمن

-
ユリ
yuri
‫سوسن سفید

-
亜麻仁
amani
‫تخم بزرک

-
キノコ
kinoko
‫قارچ

-
オリーブの木
orību no ki
‫درخت زیتون

-
シュロの木
shuro no ki
‫درخت خرما

-
パンジー
panjī
‫بنفشه سه رنگ

-
桃の木
momo no ki
‫درخت هلو

-
植物
shokubutsu
‫گیاه

-
ポピー
popī
‫خشخاش

-

ne
‫ریشه

-
バラ
bara
‫گل رز

-

tane
‫بذر

-
スノードロップ
sunōdoroppu
‫گل برف

-
ヒマワリ
himawari
‫گل آفتاب گردان

-
とげ
toge
‫خار

-

kan
‫تنه

-
チューリップ
chūrippu
‫گل لاله

-
スイレン
suiren
‫نیلوفر آبی

-
小麦
komugi
‫گندم