‫مصالح     
材料

-

真鍮
shinchū
+

‫برنج

-

セメント
semento
+

‫سیمان

-

瀬戸物
setomono
+

‫سرامیک

-

ナプキン
napukin
+

‫پارچه

-


nuno
+

‫پارچه

-

綿
wata
+

‫پنبه

-

水晶
suishō
+

‫بلور

-


tsuchi
+

‫کثیفی

-

接着剤
setchaku-zai
+

‫چسب

-


kawa
+

‫چرم

-

金属
kinzoku
+

‫فلز

-


abura
+

‫نفت

-


kona
+

‫پودر

-


shio
+

‫نمک

-


suna
+

‫شن

-

スクラップ
sukurappu
+

‫قراضه

-


gin
+

‫نقره

-


ishi
+

‫سنگ

-

わら
wara
+

‫کاه

-

木材
mokuzai
+

‫چوب

-

ウール
ūru
+

‫پشم

-
真鍮
shinchū
‫برنج

-
セメント
semento
‫سیمان

-
瀬戸物
setomono
‫سرامیک

-
ナプキン
napukin
‫پارچه

-

nuno
‫پارچه

-
綿
wata
‫پنبه

-
水晶
suishō
‫بلور

-

tsuchi
‫کثیفی

-
接着剤
setchaku-zai
‫چسب

-

kawa
‫چرم

-
金属
kinzoku
‫فلز

-

abura
‫نفت

-

kona
‫پودر

-

shio
‫نمک

-

suna
‫شن

-
スクラップ
sukurappu
‫قراضه

-

gin
‫نقره

-

ishi
‫سنگ

-
わら
wara
‫کاه

-
木材
mokuzai
‫چوب

-
ウール
ūru
‫پشم