‫اتومبیل     

-

エアフィルター
eafirutā
+

‫فیلتر هوا

-

故障
koshō
+

‫خرابی

-

キャンピングカー
kyanpingukā
+

‫ماشین کاروان

-

車のバッテリー
kuruma no batterī
+

‫باتری اتومبیل

-

チャイルドシート
chairudoshīto
+

‫صندلی بچّه

-

損傷
sonshō
+

‫آسیب

-

ディーゼル
dīzeru
+

‫دیزل

-

排気管
haiki-kan
+

‫لوله اگزوز

-

パンク
panku
+

‫لاستیک پنچر

-

ガソリンスタンド
gasorinsutando
+

‫پمپ بنزین

-

ヘッドライト
heddoraito
+

‫چراغ

-

ボンネット
bon'netto
+

‫کاپوت ماشین

-

ジャック
jakku
+

‫جک

-

ジェリー缶
jerī kan
+

‫قوطی ذخیره

-

廃品置き場
haihin okiba
+

‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-

後部
kōbu
+

‫عقب

-

尾灯
bitō
+

‫نور عقب

-

バックミラー
bakkumirā
+

‫آینه عقب

-

乗車
jōsha
+

‫نقل

-

リム
rimu
+

‫رینگ ماشین

-

スパークプラグ
supākupuragu
+

‫شمع ماشین

-

タコメーター
takomētā
+

‫سرعت سنج

-

チケット
chiketto
+

‫جریمه

-

タイヤ
taiya
+

‫لاستیک

-

けん引サービス
ken'in sābisu
+

‫مکانیک سیار

-

クラシックカー
kurashikkukā
+

‫اتومبیل قدیمی

-

ホイール
hoīru
+

‫چرخ

-
エアフィルター
eafirutā
‫فیلتر هوا

-
故障
koshō
‫خرابی

-
キャンピングカー
kyanpingukā
‫ماشین کاروان

-
車のバッテリー
kuruma no batterī
‫باتری اتومبیل

-
チャイルドシート
chairudoshīto
‫صندلی بچّه

-
損傷
sonshō
‫آسیب

-
ディーゼル
dīzeru
‫دیزل

-
排気管
haiki-kan
‫لوله اگزوز

-
パンク
panku
‫لاستیک پنچر

-
ガソリンスタンド
gasorinsutando
‫پمپ بنزین

-
ヘッドライト
heddoraito
‫چراغ

-
ボンネット
bon'netto
‫کاپوت ماشین

-
ジャック
jakku
‫جک

-
ジェリー缶
jerī kan
‫قوطی ذخیره

-
廃品置き場
haihin okiba
‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-
後部
kōbu
‫عقب

-
尾灯
bitō
‫نور عقب

-
バックミラー
bakkumirā
‫آینه عقب

-
乗車
jōsha
‫نقل

-
リム
rimu
‫رینگ ماشین

-
スパークプラグ
supākupuragu
‫شمع ماشین

-
タコメーター
takomētā
‫سرعت سنج

-
チケット
chiketto
‫جریمه

-
タイヤ
taiya
‫لاستیک

-
けん引サービス
ken'in sābisu
‫مکانیک سیار

-
クラシックカー
kurashikkukā
‫اتومبیل قدیمی

-
ホイール
hoīru
‫چرخ