‫خرید     
ショッピング

-

バン屋
ban-ya
+

‫نانوایی

-

バーコード
bākōdo
+

‫بارکُد

-

本屋
hon'ya
+

‫کتابفروشی

-

コーヒーショップ
kōhīshoppu
+

‫کافه

-

薬屋
Kusuriya
+

‫داروخانه

-

ドライクリーニング店
doraikurīningu-ten
+

‫خشک شویی

-

花屋
hanaya
+

‫گل فروشی

-

プレゼント
purezento
+

‫هدیه

-

市場
ichiba
+

‫بازار

-

市場ホール
ichiba hōru
+

‫مرکز خرید

-

新聞売り場
shinbun uriba
+

‫دکه روزنامه فروشی

-

薬局
yakkyoku
+

‫داروخانه

-

郵便局
yūbinkyoku
+

‫اداره پست

-

陶器
tōki
+

‫سفالگری

-

安売り
yasuuri
+

‫فروش

-


mise
+

‫فروشگاه

-

ショッピング
shoppingu
+

‫خرید

-

ショッピングバッグ
shoppingu baggu
+

‫کیسه خرید

-

買い物かご
kaimono kago
+

‫سبد خرید

-

ショッピングカート
shoppingukāto
+

‫چرخ خرید

-

ショッピングツアー
shoppingutsuā
+

‫تور خرید

-
バン屋
ban-ya
‫نانوایی

-
バーコード
bākōdo
‫بارکُد

-
本屋
hon'ya
‫کتابفروشی

-
コーヒーショップ
kōhīshoppu
‫کافه

-
薬屋
Kusuriya
‫داروخانه

-
ドライクリーニング店
doraikurīningu-ten
‫خشک شویی

-
花屋
hanaya
‫گل فروشی

-
プレゼント
purezento
‫هدیه

-
市場
ichiba
‫بازار

-
市場ホール
ichiba hōru
‫مرکز خرید

-
新聞売り場
shinbun uriba
‫دکه روزنامه فروشی

-
薬局
yakkyoku
‫داروخانه

-
郵便局
yūbinkyoku
‫اداره پست

-
陶器
tōki
‫سفالگری

-
安売り
yasuuri
‫فروش

-

mise
‫فروشگاه

-
ショッピング
shoppingu
‫خرید

-
ショッピングバッグ
shoppingu baggu
‫کیسه خرید

-
買い物かご
kaimono kago
‫سبد خرید

-
ショッピングカート
shoppingukāto
‫چرخ خرید

-
ショッピングツアー
shoppingutsuā
‫تور خرید