‫مبل     
ಪೀಠೋಪಕರಣ

-

ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ
virāma kurci
+

‫صندلی راحتی

-

ಹಾಸಿಗೆ
hāsige
+

‫تخت

-

ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು
hāsigeya sāmānugaḷu
+

‫روتختی

-

ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು
pustaka alamāru
+

‫قفسه کتاب

-

ಜಮಖಾನ
jamakhāna
+

‫فرش

-

ಕುರ್ಚಿ
kurci
+

‫صندلی

-

ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ
seḷekhāneya peṭhāri
+

‫کُمُد

-

ತೊಟ್ಟಿಲು
toṭṭilu
+

‫گهواره

-

ಬೀರು
bīru
+

‫کُمُد

-

ತೆರೆ
tere
+

‫پرده

-

ಪರದೆ
parade
+

‫پرده

-

ಇಳಿ ಮೇಜು
iḷi mēju
+

‫میز

-

ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ
vidyut bīsaṇige
+

‫پنکه

-

ಚಾಪೆ
cāpe
+

‫حصیر

-

ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ
makkaḷa āṭada āvaraṇa
+

‫تخت نرده دار

-

ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ
tūgu kurci
+

‫صندلی گهواره ای

-

ತಿಜೋರಿ
tijōri
+

‫گاو صنوق

-

ಆಸನ
āsana
+

‫صندلی

-

ಕಪಾಟು
kapāṭu
+

‫قفسه

-

ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು
pārśva mēju
+

‫میز عسلی

-

ಸೋಫ
sōpha
+

‫کاناپه

-

ಸ್ಟೂಲ್
sṭūl
+

‫صندلی

-

ಮೇಜು
mēju
+

‫میز

-

ಮೇಜು ದೀಪ
mēju dīpa
+

‫چراغ رومیزی

-

ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ
kasada buṭṭi
+

‫سبد کاغذ باطله

-
ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ
virāma kurci
‫صندلی راحتی

-
ಹಾಸಿಗೆ
hāsige
‫تخت

-
ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು
hāsigeya sāmānugaḷu
‫روتختی

-
ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು
pustaka alamāru
‫قفسه کتاب

-
ಜಮಖಾನ
jamakhāna
‫فرش

-
ಕುರ್ಚಿ
kurci
‫صندلی

-
ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ
seḷekhāneya peṭhāri
‫کُمُد

-
ತೊಟ್ಟಿಲು
toṭṭilu
‫گهواره

-
ಬೀರು
bīru
‫کُمُد

-
ತೆರೆ
tere
‫پرده

-
ಪರದೆ
parade
‫پرده

-
ಇಳಿ ಮೇಜು
iḷi mēju
‫میز

-
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ
vidyut bīsaṇige
‫پنکه

-
ಚಾಪೆ
cāpe
‫حصیر

-
ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ
makkaḷa āṭada āvaraṇa
‫تخت نرده دار

-
ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ
tūgu kurci
‫صندلی گهواره ای

-
ತಿಜೋರಿ
tijōri
‫گاو صنوق

-
ಆಸನ
āsana
‫صندلی

-
ಕಪಾಟು
kapāṭu
‫قفسه

-
ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು
pārśva mēju
‫میز عسلی

-
ಸೋಫ
sōpha
‫کاناپه

-
ಸ್ಟೂಲ್
sṭūl
‫صندلی

-
ಮೇಜು
mēju
‫میز

-
ಮೇಜು ದೀಪ
mēju dīpa
‫چراغ رومیزی

-
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ
kasada buṭṭi
‫سبد کاغذ باطله