‫ارتباط     
통신

-

주소
juso
+

‫نشانی

-

알파벳
alpabes
+

‫حروف الفبا

-

자동 응답기
jadong eungdabgi
+

‫منشی تلفنی

-

안테나
antena
+

‫آنتن

-

전화
jeonhwa
+

‫تماس

-

CD
CD
+

‫سی دی

-

통신
tongsin
+

‫ارتباط

-

비밀
bimil
+

‫رازداری

-

연결
yeongyeol
+

‫اتّصال

-

토론
tolon
+

‫گفتگو

-

이메일
imeil
+

‫ایمیل

-

오락물
olagmul
+

‫سرگرمی

-

급행물
geubhaengmul
+

‫ارسال فوری

-

팩스
paegseu
+

‫فکس

-

영화 산업
yeonghwa san-eob
+

‫صنعت فیلم

-

글꼴
geulkkol
+

‫نوشته

-

인사말
insamal
+

‫خوش آمد گویی

-

인사말
insamal
+

‫تبریک

-

인사 카드
insa kadeu
+

‫کارت تبریک

-

헤드폰
hedeupon
+

‫هدفون

-

아이콘
aikon
+

‫علامت

-

정보
jeongbo
+

‫اطلاعات

-

인터넷
inteones
+

‫اینترنت

-

인터뷰
inteobyu
+

‫مصاحبه

-

키보드
kibodeu
+

‫صفحه کلید

-

글짜
geuljja
+

‫حرف

-

편지
pyeonji
+

‫نامه

-

잡지
jabji
+

‫مجلّه

-

매체
maeche
+

‫نشریه

-

마이크
maikeu
+

‫میکروفون

-

휴대 전화
hyudae jeonhwa
+

‫تلفن همراه

-

모뎀
modem
+

‫مودم

-

모니터
moniteo
+

‫مانیتور

-

마우스 패드
mauseu paedeu
+

‫ماوس پد

-

뉴스
nyuseu
+

‫اخبار

-

신문
sinmun
+

‫روزنامه

-

소음
so-eum
+

‫سر و صدا

-

메모
memo
+

‫نوشته

-

메모
memo
+

‫ورقه

-

공중 전화
gongjung jeonhwa
+

‫تلفن

-

사진
sajin
+

‫عکس

-

사진 앨범
sajin aelbeom
+

‫آلبوم عکس

-

그림 엽서
geulim yeobseo
+

‫کارت پستال

-

우편 사서함
upyeon saseoham
+

‫صندوق پستی

-

라디오
ladio
+

‫رادیو

-

수신기
susingi
+

‫شنونده

-

리모콘
limokon
+

‫کنترل

-

위성
wiseong
+

‫ماهواره

-

화면
hwamyeon
+

‫صفحه نمایش

-

표지판
pyojipan
+

‫نشانه

-

서명
seomyeong
+

‫امضاء

-

스마트폰
seumateupon
+

‫اسمارتفون

-

스피커
seupikeo
+

‫بلندگو

-

우표
upyo
+

‫تمبر

-

문구류
mungulyu
+

‫کاغذ نامه

-

전화 통화
jeonhwa tonghwa
+

‫تماس تلفنی

-

전화 대화
jeonhwa daehwa
+

‫مکالمه تلفنی

-

텔레비전 카메라
tellebijeon kamela
+

‫دوربین

-


geul
+

‫متن

-

TV
TV
+

‫تلویزیون

-

비디오 카세트
bidio kaseteu
+

‫ویدئو کاست

-

무전기
mujeongi
+

‫واکی تاکی

-

웹 페이지
web peiji
+

‫صفحه وب

-

단어
dan-eo
+

‫کلمه

-
주소
juso
‫نشانی

-
알파벳
alpabes
‫حروف الفبا

-
자동 응답기
jadong eungdabgi
‫منشی تلفنی

-
안테나
antena
‫آنتن

-
전화
jeonhwa
‫تماس

-
CD
CD
‫سی دی

-
통신
tongsin
‫ارتباط

-
비밀
bimil
‫رازداری

-
연결
yeongyeol
‫اتّصال

-
토론
tolon
‫گفتگو

-
이메일
imeil
‫ایمیل

-
오락물
olagmul
‫سرگرمی

-
급행물
geubhaengmul
‫ارسال فوری

-
팩스
paegseu
‫فکس

-
영화 산업
yeonghwa san-eob
‫صنعت فیلم

-
글꼴
geulkkol
‫نوشته

-
인사말
insamal
‫خوش آمد گویی

-
인사말
insamal
‫تبریک

-
인사 카드
insa kadeu
‫کارت تبریک

-
헤드폰
hedeupon
‫هدفون

-
아이콘
aikon
‫علامت

-
정보
jeongbo
‫اطلاعات

-
인터넷
inteones
‫اینترنت

-
인터뷰
inteobyu
‫مصاحبه

-
키보드
kibodeu
‫صفحه کلید

-
글짜
geuljja
‫حرف

-
편지
pyeonji
‫نامه

-
잡지
jabji
‫مجلّه

-
매체
maeche
‫نشریه

-
마이크
maikeu
‫میکروفون

-
휴대 전화
hyudae jeonhwa
‫تلفن همراه

-
모뎀
modem
‫مودم

-
모니터
moniteo
‫مانیتور

-
마우스 패드
mauseu paedeu
‫ماوس پد

-
뉴스
nyuseu
‫اخبار

-
신문
sinmun
‫روزنامه

-
소음
so-eum
‫سر و صدا

-
메모
memo
‫نوشته

-
메모
memo
‫ورقه

-
공중 전화
gongjung jeonhwa
‫تلفن

-
사진
sajin
‫عکس

-
사진 앨범
sajin aelbeom
‫آلبوم عکس

-
그림 엽서
geulim yeobseo
‫کارت پستال

-
우편 사서함
upyeon saseoham
‫صندوق پستی

-
라디오
ladio
‫رادیو

-
수신기
susingi
‫شنونده

-
리모콘
limokon
‫کنترل

-
위성
wiseong
‫ماهواره

-
화면
hwamyeon
‫صفحه نمایش

-
표지판
pyojipan
‫نشانه

-
서명
seomyeong
‫امضاء

-
스마트폰
seumateupon
‫اسمارتفون

-
스피커
seupikeo
‫بلندگو

-
우표
upyo
‫تمبر

-
문구류
mungulyu
‫کاغذ نامه

-
전화 통화
jeonhwa tonghwa
‫تماس تلفنی

-
전화 대화
jeonhwa daehwa
‫مکالمه تلفنی

-
텔레비전 카메라
tellebijeon kamela
‫دوربین

-

geul
‫متن

-
TV
TV
‫تلویزیون

-
비디오 카세트
bidio kaseteu
‫ویدئو کاست

-
무전기
mujeongi
‫واکی تاکی

-
웹 페이지
web peiji
‫صفحه وب

-
단어
dan-eo
‫کلمه