‫مشاغل     
직업

-

건축가
geonchugga
+

‫معمار

-

우주 비행사
uju bihaengsa
+

‫فضانورد

-

이발사
ibalsa
+

‫آرایشگر

-

대장장이
daejangjang-i
+

‫آهنگر

-

권투 선수
gwontu seonsu
+

‫بوکسور

-

투우사
tuusa
+

‫گاوباز

-

관료
gwanlyo
+

‫بوروکرات

-

출장
chuljang
+

‫سفر کاری

-

사업가
sa-eobga
+

‫تاجر

-

정육점 주인
jeong-yugjeom ju-in
+

‫قصّاب

-

자동차 정비공
jadongcha jeongbigong
+

‫مکانیک

-

관리인
gwanliin
+

‫سرایدار

-

청소부
cheongsobu
+

‫نظافت چی

-

광대
gwangdae
+

‫دلقک

-

동료
donglyo
+

‫همکار

-

지휘자
jihwija
+

‫رهبر ارکستر

-

요리사
yolisa
+

‫آشپز

-

카우보이
kauboi
+

‫کابوی

-

치과 의사
chigwa uisa
+

‫دندانپزشک

-

탐정
tamjeong
+

‫کارآگاه

-

잠수부
jamsubu
+

‫غوّاص

-

의사
uisa
+

‫پزشک

-

의사
uisa
+

‫دکتر

-

전기 기술자
jeongi gisulja
+

‫برق کار

-

여학생
yeohagsaeng
+

‫دانش آموز

-

소방수
sobangsu
+

‫آتش نشان

-

어부
eobu
+

‫ماهی گیر

-

축구 선수
chuggu seonsu
+

‫فوتبالیست

-

깡패
kkangpae
+

‫اوباش

-

정원사
jeong-wonsa
+

‫باغبان

-

골퍼
golpeo
+

‫گلف باز

-

기타리스트
gitaliseuteu
+

‫گیتاریست

-

사냥꾼
sanyangkkun
+

‫شکارچی

-

인테리어 디자이너
intelieo dijaineo
+

‫طراح داخلی

-

판사
pansa
+

‫قاضی

-

카약 선수
kayag seonsu
+

‫کایاک ران

-

마술사
masulsa
+

‫شعبده باز

-

남학생
namhagsaeng
+

‫دانش آموز

-

마라톤 선수
malaton seonsu
+

‫دونده ماراتن

-

음악가
eum-agga
+

‫نوازنده

-

수녀
sunyeo
+

‫راهبه

-

직업
jig-eob
+

‫حرفه

-

안과 의사
angwa uisa
+

‫چشم پزشک

-

안경사
angyeongsa
+

‫چشم پزشک

-

화가
hwaga
+

‫نقّاش

-

신문 배달원
sinmun baedal-won
+

‫روزنامه فروش

-

사진작가
sajinjagga
+

‫عکّاس

-

해적
haejeog
+

‫دزد دریایی

-

배관공
baegwangong
+

‫لوله کش

-

경찰
gyeongchal
+

‫پلیس

-

짐꾼
jimkkun
+

‫باربر

-

죄수
joesu
+

‫زندانی

-

비서
biseo
+

‫منشی

-

스파이
seupai
+

‫جاسوس

-

외과 의사
oegwa uisa
+

‫جرّاح

-

교사
gyosa
+

‫معلّم

-

도둑
dodug
+

‫دزد

-

트럭 운전사
teuleog unjeonsa
+

‫راننده کامیون

-

실업
sil-eob
+

‫بیکاری

-

웨이트리스
weiteuliseu
+

‫گارسون

-

창문 닦는 사람
changmun dakkneun salam
+

‫نظافت چی پنجره

-


il
+

‫کار

-

노동자
nodongja
+

‫کارگر

-
건축가
geonchugga
‫معمار

-
우주 비행사
uju bihaengsa
‫فضانورد

-
이발사
ibalsa
‫آرایشگر

-
대장장이
daejangjang-i
‫آهنگر

-
권투 선수
gwontu seonsu
‫بوکسور

-
투우사
tuusa
‫گاوباز

-
관료
gwanlyo
‫بوروکرات

-
출장
chuljang
‫سفر کاری

-
사업가
sa-eobga
‫تاجر

-
정육점 주인
jeong-yugjeom ju-in
‫قصّاب

-
자동차 정비공
jadongcha jeongbigong
‫مکانیک

-
관리인
gwanliin
‫سرایدار

-
청소부
cheongsobu
‫نظافت چی

-
광대
gwangdae
‫دلقک

-
동료
donglyo
‫همکار

-
지휘자
jihwija
‫رهبر ارکستر

-
요리사
yolisa
‫آشپز

-
카우보이
kauboi
‫کابوی

-
치과 의사
chigwa uisa
‫دندانپزشک

-
탐정
tamjeong
‫کارآگاه

-
잠수부
jamsubu
‫غوّاص

-
의사
uisa
‫پزشک

-
의사
uisa
‫دکتر

-
전기 기술자
jeongi gisulja
‫برق کار

-
여학생
yeohagsaeng
‫دانش آموز

-
소방수
sobangsu
‫آتش نشان

-
어부
eobu
‫ماهی گیر

-
축구 선수
chuggu seonsu
‫فوتبالیست

-
깡패
kkangpae
‫اوباش

-
정원사
jeong-wonsa
‫باغبان

-
골퍼
golpeo
‫گلف باز

-
기타리스트
gitaliseuteu
‫گیتاریست

-
사냥꾼
sanyangkkun
‫شکارچی

-
인테리어 디자이너
intelieo dijaineo
‫طراح داخلی

-
판사
pansa
‫قاضی

-
카약 선수
kayag seonsu
‫کایاک ران

-
마술사
masulsa
‫شعبده باز

-
남학생
namhagsaeng
‫دانش آموز

-
마라톤 선수
malaton seonsu
‫دونده ماراتن

-
음악가
eum-agga
‫نوازنده

-
수녀
sunyeo
‫راهبه

-
직업
jig-eob
‫حرفه

-
안과 의사
angwa uisa
‫چشم پزشک

-
안경사
angyeongsa
‫چشم پزشک

-
화가
hwaga
‫نقّاش

-
신문 배달원
sinmun baedal-won
‫روزنامه فروش

-
사진작가
sajinjagga
‫عکّاس

-
해적
haejeog
‫دزد دریایی

-
배관공
baegwangong
‫لوله کش

-
경찰
gyeongchal
‫پلیس

-
짐꾼
jimkkun
‫باربر

-
죄수
joesu
‫زندانی

-
비서
biseo
‫منشی

-
스파이
seupai
‫جاسوس

-
외과 의사
oegwa uisa
‫جرّاح

-
교사
gyosa
‫معلّم

-
도둑
dodug
‫دزد

-
트럭 운전사
teuleog unjeonsa
‫راننده کامیون

-
실업
sil-eob
‫بیکاری

-
웨이트리스
weiteuliseu
‫گارسون

-
창문 닦는 사람
changmun dakkneun salam
‫نظافت چی پنجره

-

il
‫کار

-
노동자
nodongja
‫کارگر