‫مشاغل     
직업

-

이발사
ibalsa

‫آرایشگر

-

투우사
tuusa

‫گاوباز

-

관료
gwanlyo

‫بوروکرات

-

출장
chuljang

‫سفر کاری

-

관리인
gwanliin

‫سرایدار

-

청소부
cheongsobu

‫نظافت چی

-

동료
donglyo

‫همکار

-

지휘자
jihwija

‫رهبر ارکستر

-

치과 의사
chigwa uisa

‫دندانپزشک

-

탐정
tamjeong

‫کارآگاه

-

잠수부
jamsubu

‫غوّاص

-

의사
uisa

‫پزشک

-

의사
uisa

‫دکتر

-

여학생
yeohagsaeng

‫دانش آموز

-

소방수
sobangsu

‫آتش نشان

-

어부
eobu

‫ماهی گیر

-

축구 선수
chuggu seonsu

‫فوتبالیست

-

깡패
kkangpae

‫اوباش

-

골퍼
golpeo

‫گلف باز

-

판사
pansa

‫قاضی

-

카약 선수
kayag seonsu

‫کایاک ران

-

마술사
masulsa

‫شعبده باز

-

남학생
namhagsaeng

‫دانش آموز

-

마라톤 선수
malaton seonsu

‫دونده ماراتن

-

음악가
eum-agga

‫نوازنده

-

수녀
sunyeo

‫راهبه

-

직업
jig-eob

‫حرفه

-

안과 의사
angwa uisa

‫چشم پزشک

-

안경사
angyeongsa

‫چشم پزشک

-

화가
hwaga

‫نقّاش

-

신문 배달원
sinmun baedal-won

‫روزنامه فروش

-

해적
haejeog

‫دزد دریایی

-

배관공
baegwangong

‫لوله کش

-

짐꾼
jimkkun

‫باربر

-

죄수
joesu

‫زندانی

-

비서
biseo

‫منشی

-

스파이
seupai

‫جاسوس

-

교사
gyosa

‫معلّم

-

트럭 운전사
teuleog unjeonsa

‫راننده کامیون

-

실업
sil-eob

‫بیکاری

-


il

‫کار

-
건축가
geonchugga
‫معمار

-
우주 비행사
uju bihaengsa
‫فضانورد

-
이발사
ibalsa
‫آرایشگر

-
대장장이
daejangjang-i
‫آهنگر

-
권투 선수
gwontu seonsu
‫بوکسور

-
투우사
tuusa
‫گاوباز

-
관료
gwanlyo
‫بوروکرات

-
출장
chuljang
‫سفر کاری

-
사업가
sa-eobga
‫تاجر

-
정육점 주인
jeong-yugjeom ju-in
‫قصّاب

-
자동차 정비공
jadongcha jeongbigong
‫مکانیک

-
관리인
gwanliin
‫سرایدار

-
청소부
cheongsobu
‫نظافت چی

-
광대
gwangdae
‫دلقک

-
동료
donglyo
‫همکار

-
지휘자
jihwija
‫رهبر ارکستر

-
요리사
yolisa
‫آشپز

-
카우보이
kauboi
‫کابوی

-
치과 의사
chigwa uisa
‫دندانپزشک

-
탐정
tamjeong
‫کارآگاه

-
잠수부
jamsubu
‫غوّاص

-
의사
uisa
‫پزشک

-
의사
uisa
‫دکتر

-
전기 기술자
jeongi gisulja
‫برق کار

-
여학생
yeohagsaeng
‫دانش آموز

-
소방수
sobangsu
‫آتش نشان

-
어부
eobu
‫ماهی گیر

-
축구 선수
chuggu seonsu
‫فوتبالیست

-
깡패
kkangpae
‫اوباش

-
정원사
jeong-wonsa
‫باغبان

-
골퍼
golpeo
‫گلف باز

-
기타리스트
gitaliseuteu
‫گیتاریست

-
사냥꾼
sanyangkkun
‫شکارچی

-
인테리어 디자이너
intelieo dijaineo
‫طراح داخلی

-
판사
pansa
‫قاضی

-
카약 선수
kayag seonsu
‫کایاک ران

-
마술사
masulsa
‫شعبده باز

-
남학생
namhagsaeng
‫دانش آموز

-
마라톤 선수
malaton seonsu
‫دونده ماراتن

-
음악가
eum-agga
‫نوازنده

-
수녀
sunyeo
‫راهبه

-
직업
jig-eob
‫حرفه

-
안과 의사
angwa uisa
‫چشم پزشک

-
안경사
angyeongsa
‫چشم پزشک

-
화가
hwaga
‫نقّاش

-
신문 배달원
sinmun baedal-won
‫روزنامه فروش

-
사진작가
sajinjagga
‫عکّاس

-
해적
haejeog
‫دزد دریایی

-
배관공
baegwangong
‫لوله کش

-
경찰
gyeongchal
‫پلیس

-
짐꾼
jimkkun
‫باربر

-
죄수
joesu
‫زندانی

-
비서
biseo
‫منشی

-
스파이
seupai
‫جاسوس

-
외과 의사
oegwa uisa
‫جرّاح

-
교사
gyosa
‫معلّم

-
도둑
dodug
‫دزد

-
트럭 운전사
teuleog unjeonsa
‫راننده کامیون

-
실업
sil-eob
‫بیکاری

-
웨이트리스
weiteuliseu
‫گارسون

-
창문 닦는 사람
changmun dakkneun salam
‫نظافت چی پنجره

-

il
‫کار

-
노동자
nodongja
‫کارگر