‫دین     
종교

-

부활절
buhwaljeol
+

‫عید پاک

-

부활절 달걀
buhwaljeol dalgyal
+

‫تخم مرغ عید پاک

-

천사
cheonsa
+

‫فرشته

-


jong
+

‫ناقوس

-

성경
seong-gyeong
+

‫کتاب مقدس

-

주교
jugyo
+

‫اسقف

-

축복
chugbog
+

‫برکت

-

불교
bulgyo
+

‫بودیسم

-

기독교
gidoggyo
+

‫مسیحیت

-

크리스마스 선물
keuliseumaseu seonmul
+

‫هدیه کریسمس

-

크리스마스 트리
keuliseumaseu teuli
+

‫درخت کریسمس

-

교회
gyohoe
+

‫کلیسا

-


gwan
+

‫تابوت

-

창조
changjo
+

‫خلقت

-

십자가
sibjaga
+

‫صلیب عیسی

-

악마
agma
+

‫شیطان

-


sin
+

‫خدا

-

힌두교
hindugyo
+

‫آیین هندو

-

이슬람교
iseullamgyo
+

‫اسلام

-

유대교
yudaegyo
+

‫یهودیت

-

명상
myeongsang
+

‫مراقبه

-

미라
mila
+

‫مومیایی

-

이슬람
iseullam
+

‫مسلمان

-

교황
gyohwang
+

‫پاپ

-

기도
gido
+

‫نماز

-

신부
sinbu
+

‫کشیش

-

종교
jong-gyo
+

‫دین

-

예배
yebae
+

‫مراسم مذهبی

-

유대교 회당
yudaegyo hoedang
+

‫کنیسه

-

사원
sawon
+

‫معبد

-

무덤
mudeom
+

‫مقبره

-
부활절
buhwaljeol
‫عید پاک

-
부활절 달걀
buhwaljeol dalgyal
‫تخم مرغ عید پاک

-
천사
cheonsa
‫فرشته

-

jong
‫ناقوس

-
성경
seong-gyeong
‫کتاب مقدس

-
주교
jugyo
‫اسقف

-
축복
chugbog
‫برکت

-
불교
bulgyo
‫بودیسم

-
기독교
gidoggyo
‫مسیحیت

-
크리스마스 선물
keuliseumaseu seonmul
‫هدیه کریسمس

-
크리스마스 트리
keuliseumaseu teuli
‫درخت کریسمس

-
교회
gyohoe
‫کلیسا

-

gwan
‫تابوت

-
창조
changjo
‫خلقت

-
십자가
sibjaga
‫صلیب عیسی

-
악마
agma
‫شیطان

-

sin
‫خدا

-
힌두교
hindugyo
‫آیین هندو

-
이슬람교
iseullamgyo
‫اسلام

-
유대교
yudaegyo
‫یهودیت

-
명상
myeongsang
‫مراقبه

-
미라
mila
‫مومیایی

-
이슬람
iseullam
‫مسلمان

-
교황
gyohwang
‫پاپ

-
기도
gido
‫نماز

-
신부
sinbu
‫کشیش

-
종교
jong-gyo
‫دین

-
예배
yebae
‫مراسم مذهبی

-
유대교 회당
yudaegyo hoedang
‫کنیسه

-
사원
sawon
‫معبد

-
무덤
mudeom
‫مقبره